15КСАП16 - Енглески језик са немачким језиком 1

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик са немачким језиком 1
Акроним15КСАП16
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да оцпособи студенте да анализирање текстова на енглеском језику; да уведе основне појмове и терминологију везану за област лингвистике текста; да оспособи студенте да препознају језичке јединице које се користе у текстовима и да примене седам стандарда текстуалности на текстове на енглеском језику.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти разумеју основне појмове и терминологију везану за лингвистику текста; умеју да препознају језичке јединице у тексту; умеју да примене стандарде текстуалности на енглески текст и могу самостално да саставе текстове који одговарају овим стадардима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКомуникацијска улога језика, контекст са посебним фокусом на ситуацију и културни контекст; дискурс; текстуална, контекстуална и комуникативна семантика и текстуалне структуре; кохезија; реторичке структуре и реторичке јединице
  Садржај практичне наставеПримена знања стечених на предавањима на текстове различите врсте. Дискусија.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава, дискусије, практична настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40
  Врх стране