15КСАП09 - Превођење пословних и правних текстова 2 - енглески, немачки и француски

Спецификација предмета
НазивПревођење пословних и правних текстова 2 - енглески, немачки и француски
Акроним15КСАП09
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаобавезан
   Условљност другим предметиманемаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је да код студената надогради способност препознавања, разумевања и решавања основних практичних проблема писменог превођења преко превођења једноставнијих, али и обимнијих стручних текстова из области права, финансија, мединице, туризма итд. Такође, циљ курса јесте да код студената развије спосбност да решавају различите проблеме који настају као последица постојања различитих типова еквиваленције на синтаксичком, семантичком и прагматичком нивоу. Кроз наставу на овом курсу код студената се развија свест о постојању различитих преводилачких стратегија. Ради се на развијању критичког односа према сопственом и туђем преводу, као и на развијању способности аргументованог образлагања критичког става.
   Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти треба да буду способни да: анализирају велики број различитих типова текста и преведу их на неки од циљних језика, решавају преводилачке проблеме користећи одговарајуће преводилачке технике и стратегије, критички процене адекватност примењених преводилачких техника у сопственом преводу и у преводима других преводилаца.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПрaвнa и судскa тeрминoлoгиja;Увoд у судскo превођењe; Финaнсиje, бaнкaрствo и рaчунoвoдствo;
   Садржај практичне наставеРегистарски и функционално упосебљавање текстова. Студенти се суочавају са специфичним проблемима датих регистара. Примена техника писменог превођења.
   Литература
   1. Baker, Mona (1992) In Other Words. A Coursebook on Translation. Routledge.Gile, Daniel(1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training.Amsterdam.Philadelphia. J.Benjamins Pub.Co.Gile, Daniel. 2005. La traduction, La comprendre, L’apprendre. Paris: Presses UniversitairesHönig, Hans G. (1997): Konstruktives Uebersetzen. 2. Aufl. Tübingen: Stauffenburg (Studien zur Translation, 1).Samuelsson-Brown, Geoffrey (2004) A practical guide for translators, 4th Edition. Multilingual
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   08
   Методе извођења наставепредавања, вежбе, дискусије, пројектна настава, сарадња, самосталан рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит30
   Практична настава10Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми60
   Семинари
   Врх стране