15ЕМ031 - Културолошка лингвистика

Спецификација предмета
НазивКултуролошка лингвистика
Акроним15ЕМ031
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПрагматикаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријским приступима и емпиријским истраживањима везаним за однос језика, ширег ванјезичког контекста и начина на који спрега језичких и ванјезичких елемената утиче на употребу језика и стварање значења у оквиру примењене когнитивне лингвистике, културолошке лингвистике и етнопрагматике. Поред тога, циљ је да се кроз практични приступ и конкретну анализу засновану на емпиријским истраживањима језика студенти оспособе да критички процењују адекватност постојећих теоријских модела као теоријских оквира за сопствена самостална истраживања.
  Исходи учења (стечена знања)Усвајање релевантних појмова и теоријских модела из области културолошке лингвистике и примењене когнитивне лингвистике, као и развијање способности критичког промишљања теоријских модела и функционалне примене усвојеног знања у пракси и даљем самосталном истраживачком раду; осмишљавање истраживања мањег обима, постављање хипотезе и истраживачких питања, одабир одговарајућег теоријског оквира и анализа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставепроучавање језика и културе (историјски преглед); језичка релативност и когнитивна лингвистика; језик и културни модели; језик и културна концептуализација; универзално и специфично; заједничке културно условљене и новостворене концептуализације и њихов утицај на употребу језика; етнопрагматика и културолошки скрипти; контекст као динамички конструкт; језички и ванјезички елементи и њихов утицај на употребу језика; различити параметри као елементи ванјезичког значења (простор, време, род, друштвена класа, етничке групе) и њихов утицај на дискурс и стварање одговарајућег значења; прототипи; стереотипи; истакнуто значење; народна концептуализација као основа културних модела;
  Садржај практичне наставепрактична примена теоријских појмова и модела на конкретне анализе различитих врста дискурса; критичка анализа студија мањег и већег обима; анализа предлога тема за самостално истраживање.
  Литература
  1. Geeraerts, Dirk, Kristiansen, Gitte, Peiersman, Yves (eds.). (2010). Advances in Cognitive Socioinguistics. Berlin, New York: Walter de Gruyter. Giora, Rachel. (2003). On Our Mind: Salience, Context and Figurative Language. Oxford: Oxford University Press. Goddard, Cliff. (ed.) (2006). Ethnopragmatics: Understanding Discourse in Cultural Context. Berlin, New York: Walter de Gruyter. Holland, Dorothy, Naomi, Quinn (eds.). (1987). Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridg
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, практична примена теорије у конкретним задацима, дискусије, презентације и анализе студентских пројеката
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти30
  Колоквијуми
  Семинари30
  Врх стране