15ЕЈЕЈ16 - Обједињене језичке вештине 3

Спецификација предмета
НазивОбједињене језичке вештине 3
Акроним15ЕЈЕЈ16
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОбједињене језичке вештине 2Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са различитим теоријама превођења које им могу помоћи приликом превођења и кориговања превода. Учврстити Ц1 ниво знања студената везано за све четири језичке вештине уз активно развијање способности кориговања и лекторисања.
  Исходи учења (стечена знања)У делу курса који се односи на превођење студенти ће учити о основним теоријама превођења и примењиваће их на различите типове превода на енглески, укључујући и вештине лекторисања. У делу курса који се однси на обједињене језичке вештине, студенти ће бити оспособљени да се пимсено и усмено изражавају на енглеском језику користећи различите облике текстова, функционалне стилове и регистре. Затим, научиће да препознају, класификују, резимирају и парафразирају различите врсте текстова као и да сами напшу структуриран текст различите дужине, али и да уоче и исправе грешке у накнадној анализи свог рада.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУнутрашње и спољашње знање, преводилац као ученик, процес превођења
  Садржај практичне наставеКроз практичан рад на текстовима различите врсте (писма, биографске одреднице, новински чланци, колумне, белетристика) обрађују се разлике између српског и енглеског. Поред тога, студенти кроз различите активности и задатке на часу проширују своје знање вокабулара и увежбавају сложеније граматичке структуре.
  Литература
  1. Oxford English Dictionary of Current English, 8th edition (2010). A. S. Hornby, Oxford: Oxford University Press Robinson, Douglas. (1997 (2012)).Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation. New York: Routledge Munday, Jeremy.(2001).Introduction to Translation Studies. New York: Routledge Gilad, Susan. (2007).Copyediting & Proofreading for Dummies. Hoboken: Wiley Publishing, Inc. Практикум Lost in Translation који су саставили Александар Кавгић и Рандал А.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  14
  Методе извођења наставепредавања, вежбе, дискусије, пројектна настава, сарадња, самосталан рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит25
  Практична наставаУсмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари20
  Врх стране