проф. др Милан Ајџановић

Редовни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 29. март 2023.

Предмети

15ЗУЗУ03Српски језик 1: Ортоепија и ортографија
15СЈСЈ017Морфологија српског језика
15СЈСЈ021Дериватологија српског језика
15СКСК009Стандардни српски језик 2: Морфологија
15СФСФ016Морфологија српског језика
15СФСФ021Дериватологија српског језика
15ФС009Од значења ка деривационом моделу
15ФС027Студијско истраживачки рад

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Семантичко-деривационо гнездо лексема цвет и цват, Снежана Хасанагић, 28.07.2017.
  • Семантичко-деривациона гнезда лексема: рог, реп, сурла, њушка, папак и копито, Вељко Недовић, 29.09.2016.
  • Дистрибуција силазног акцента и неакцентованих дужина на телевизијским каналима: РТРС, АТВ и БН, Горан Репић, 29.09.2016.
  • Семантичко-деривационо гнездо лексеме земља, Мирела Иванић, 02.10.2015.
Врх стране