Марица Шљукић

Марица Шљукић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 336/III
Број телефона: 021 485 3908
Е-адреса: marica.sljukic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирала на Групи за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (2001); магистрирала (2009) и докторирала (2014) социолошке науке на истом факултету; запослена на Филозофском факултету у Новом Саду од 2002. године, најпре као асистент-приправник, затим асистент (2009), доцент (2014) и ванредни професор (2019); заменик шефа Одсека за социологију (2016-2018); члан Наставно-научног већа (2016-2018); члан Комисије за обезбеђење квалитета факултета (2018-); члан редакције часописа Социолошки преглед (2015-); члан Српског социолошког друштва; чланство (у функцији председника) у Комисији за додељивање наставничке лиценце (2016-2018); члан Организационог одбора Регионалног такмичења из социологије за ученике средњих школа (2017-); учесник у више домаћих и међународних научних пројеката; студијски боравак у Русији (2015).

Наставни рад
Социологија рада (ОАС Социологија), Социологија организације (ОАС Социологија), Социолошко истраживање маркетинга (ОАС Социологија, ОАС Социјални рад), Социологија слободног времена и спорта (ОАС Социологија), Увод у социологију (ОАС Социјални рад), Социјално предузетништво и социјални рад (ОАС Социјални рад), Социологија (ОАС Српски језик и књижевност, ОАС Филозофија), Социологија професија (МАС Социологија), Социјални маркетинг (МАС Социологија у социјалној заштити), Социјално предузетништво (МАС Социјални рад), Модели социјалног предузетништва (МАС Социјални рад), Социологија предузетништва (ДС Социологије).

Научно-истраживачки рад
Бави се пре свега проблемима из области социологије рада, социологије организације и социологије предузетништва. Доминантно поље истраживања су индустријске организације (у српском друштву), као и трансформација организација рада у постсоцијализму. Осим тога, занима се и за проблеме образовања, посебно за међуоднос сфере рада и сфере образовања.

Библиографија (избор)
- Шљукић, Марица (2018). Фабрика: индустрија у пост-социјалистичкој Србији. Ново Милошево: Банатски културни центар.
- Шљукић, Срђан и Марица Шљукић (2018). Друштво и сукоб. Београд: Завод за издавање уџбеника.
- Шљукић, Срђан и Марица Шљукић (2012). Земља и људи. Нови Сад: Mediterran Publishing.
- Šljukić S, Šljukić M (2019). Sociological aspects of the transformation of agrarian structure of Serbia in 1990-2018. RUDN Journal of Sociology 2/2019, Moscow, Russia, 235-243.
- Srđan Šljukić, Marica Šljukić (2018). Communist Manifesto and the Peasantry of the 21st century. Социолошки преглед 2/2018, 607-627.
- Шљукић, Марица (2017). Континуитет проблема у дисконтинуираном развоју српске индустрије. Социолошки преглед, vol. LI  (2017), no. 1, стр. 109-134.
- Шлюкич М. , Шлюкич С. , Маринкович Д.(2016). Практики трудоустройства рабочих на промышленных предприятиях Сербии // Социологические исследования. 2016. № 2. С. 57-61.
- Шљукић, Марица и Срђан Шљукић (2016). Особености организационих култура у српској индустрији и пољопривреди. Зборник Матице српске за друштвене науке, Год. LXVII, бр. 159-160 (4/2016), стр. 721-733.
- Шљукић, Марица и Срђан Шљукић (2015). (Не)усклађеност стручног образовања са актуелним потребама индустрије у Србији. ТЕМЕ, XXXIX, бр. 3, стр. 715-732.
- Шљукић Марица, Шљукић Срђан (2013). Образовање и друштвена покретљивост: мит о меритократији и социјални капитал. Теме, година XXXVII, број 2, стр. 535-553.

 

Врх стране