Алексеј Кишјухас

Алексеј Кишјухас, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 337
Број телефона:021/485-3907
Е-адреса: aleksej.kisjuhas@ff.uns.ac.rs

Биографија
Алексеј Кишјухас (1983) је дипломирао и мастерирао социологију на Филозофском факултету у Новом Саду 2007., односно 2009. године. Одбранио је докторску дисертацију (Телесне, индивидуалне и друштвене димензије емоција: ка развоју интегрисане социолошке теорије)  и стекао титулу доктора наука на истом факултету 2015. године.

Од 2008. до 2015. године радио је као асистент, а од 2015. године ради као доцент на Одсеку за социологију Филозофског факултета у Новом Саду, где држи курсеве из теорија о друштву, односно класичних и савремених социолошких теорија на свим нивоима студија.

Добитник је Награде за најбољег младог истраживача Филозофског факултета у Новом Саду (2015) и Награде "Станислав Сташа Маринковић" за новинарску храброст и посебне домете у истраживачком и аналитичком новинарству (2016).

Ради и као редовни колумниста дневног листа "Данас" од 2006. године.

Наставни рад
Друштвене теорије антике и средњег века
Друштвене теорије новог века
Класичне социолошке теорије 19. века
Класичне социолошке теорије 20. века
Савремене социолошке теорије
Социологија емоција
Друштвени проблеми
Социолошке теорије људских емоција (мастер студије)
Теорије људске интеракције (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
До 2019. године, самостално или у коауторству, Алексеј Кишјухас објавио је пет научних монографија и више од 40 научних радова у домаћим и међународним научним часописима и зборницима. Био је и коуредник два научна тематска зборника. Учествовао је на осам домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката, укључујући ту и републичке и покрајинске, као и Темпус и Хоризон 2020 пројекте. 

У свом научно-истраживачком раду, бави се теоријском социологијом и историјом друштвених наука, социолошким истраживањима идеологија, револуција и друштвених промена, друштвене интеракције, људских емоција, као и социолошком метатеоријом.

Библиографија (избор)
- Kišjuhas, A.
(2019). Ideje, sukobi i rituali: Integrisana teorijska sociologija Rendala Kolinsa. Novi Sad: Mediterran Publishing.
- Kišjuhas, A. (2018). Reason without feelings? Emotions in the history of Western philosophy. Philosophy and Society 29 (2): 253-274
- Škorić, M. i A. Kišjuhas (2018). Revolucije i društva: Uvod u teorijsku sociologiju revolucija. Novi Sad: Filozofski fakultet.
- Kišjuhas, A. i D. Marinković (2018). Proizvodnja sreće ili fabriciranje otuđenja? Filozofija i ekonomija emocija u postracionalno doba. Filozofska Istraživanja 151 (3): 493-507.
- Kišjuhas, A. (2017). Emocije i njihovi ljudi: sociologija emocija Ervinga Gofmana. Godišnjak Filozofskog fakulteta 42 (2):  381-395.
- Škorić, M. and A. Kišjuhas (2015). Magic social numbers: On the social geometry of human groups. Anthropos 110 (2): 489-501.
- Škorić, M. i A. Kišjuhas (2015). Vodič kroz ideologije II. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija.
- Škorić, M. i A. Kišjuhas (2014). Vodič kroz ideologije I. Novi Sad: Alternativna kulturna organizacija.
- Škorić, M., A. Kišjuhas and J. Škorić (2013). "Excursus on the stranger" in the context of Simmel's sociology of space. Sociológia – Slovak Sociological Review 45 (6): 589-602
- Škorić, M. i A. Kišjuhas (2012). Evolucija i prirodna selekcija: Od Anaksimandra do Darvina. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране