Златомир Гајић

Златомир Гајић, асистент

Контакт
Кабинет: 200
Број телефона: 021 455 602
Е-адреса: zlatomirgajic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- новинар, колумниста и критичар од 2003. до 2018: у у дневном листу Дневник из Новог Сада, магазину Позориште Српског народног позоришта, магазину Caffe Vojvodina, на сајтовима фестивала Exit, Cinema City и Фестивал уличних свирача;
- магистарску тезу Поезија Милана Младеновића као књижевна и медијска чињеница одбранио 2010. на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду;
- докторску дисертацију Рок поезија Бранимира Штулића и њени медијски одјеци одбранио 2018. на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду.

Наставни рад
- Историја новинарства, 1. година, вежбе;
- Новинарски жанрови 2, 2. година, вежбе;
- Интернетско новинарство, 4. година, вежбе;
- Истраживачко новинарство, 4. година, радионица;
- Медији за децу, 4. година, вежбе;
- Великани српског новинарства, 4. година, вежбе;
- Електронско издаваштво, мастер студије, вежбе.

Научно-истраживачки рад
- новинарство у штампаним медијима и на интернету;
- медији за децу;
- популарна култура и медији;
- рокенрол и књижевност.

 Библиографија (избор)
- Gajić, Z. Članak kao novinarski žanr u štampanim medijima i na internetu. U: Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne
promene 8. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2019. str. 133-146.
- Гајић, З. Песме о граду у рок поезији Бранимира Штулића. Култура полиса, бр. 39. година 16, 2019. Култура - Полис, Нови Сад, Институт за европске студије, Београд, 2019. стр. 441-455.
- Гајић, З. Рокенрол и Запад у фаустовском кругу (Александар Гајић, Звук и заједница - Рок музика и судбина Запада). Летопис Матице српске, год. 195, јун 2019, књ. 503, св. 6. Матица српска, Нови Сад, 2019. стр. 932-935.
- Nedučin, D, Krklješ, M, Gajić, Z. Post-socialist context of culture-led urban regeneration - Case study of a street in Novi Sad, Serbia. U: Cities - The International Journal of Urban Policy and Planning, volume 85, February 2019. str. 72-82. (ISSN: 0264-2751)
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275118302853
- Gajić, Z. Kulturna politika, cenzura i rokenrol u SFRJ. U: Politike sećanja i zamrznut konflikt - Postjugoslovenski prostor i širi kontekst. Centar za istraživanje religije, politike i društva, Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2017. str. 120-130.
- Gajić, Z. Pesnik - pevač: od mita do rokenrola. U: Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 2015 - Zvornik radova. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2017. str. 399-411.
- Гајић, З. Инернет као новинарска алатка - књига сажетака (уредио). Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 2013.
- Гајић, З. Медијска рефлексија рок поезије Бранимира Штулића. У: Улога медија у нормализацији односа на Западном Балкану 2. Одсек за медијске студије, Филозофски факултет, Центра за истраживање религије, политике и друштва, Нови
Сад, 2015. стр. 81-96.
- Гајић, З. Репортажа као новинарски жанр у штампаним медијима и на интернету. У: Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 3. Филозофски факултет, Нови Сад, 2013. стр. 125-134.
- Милинков, С, Гајић, З, Павков, К. Анализа медијског извештавања о европеизацији у Србији. У: Европа тамо и овде - анализа дискурса о европеизацији у медијима Западног Балкана. Филозофски факултет, Одсек за медијске студије, Нови
Сад, 2013. стр. 117-126.
- Гајић, З. Дискурс сиромаштва у контексту Светског дана борбе против сиромаштва на сајту Б92: студија случаја. У: Media Discourse of Poverty and Social Exclusion. Филозофски факултет, Нови Сад, 2011. стр. 65-75.
- Гајић, З. Медијска рецепција поезије Милана Младеновића. У: Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу - зборник радова 2. Филозофски факултет, Нови Сад, 2011. стр. 125-136.
- Гајић, З. Интервју као новинарски жанр у штампаним медијима и на интернету. У: Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене: медијска истраживања - зборник радова 3. Филозофски факултет, Нови Сад, 2011. стр. 185-195.
- Gajić, Z. Websites as Teaching Tools at the Department of Media Studies of the Faculty of Philosophy in Novi Sad: Case Study. In: Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis, v. 1, no. 2. Sapientia Hungarian University of Transylvania, Scientia Publishing House, 2011. str. 167–176. www.acta.sapientia.ro/acta-social/C1-2/social12-2.pdf

Врх стране