Владимир Баровић

Владимир Баровић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 200/II
Број телефона: 021/455-602
Е-адреса: barovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
У звање ванредног професора за ужу научну област Новинарство изабран је 25. марта 2016. године. У звање доцента за ужу научну област Новинарство изабран 24. марта 2011. године, на Филозофском факултету у Новом Саду, где је запослен на Одсеку за медијске студије. Докторирао 07.07.2010. године на Факултету политичких наука у Београду на тему „Извештавање у кризним ситуацијама и етика новинарства”.Изабран октобра 2007. године у звање асистента за ужу научну област Новинарство. Магистрирао 2007. године на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за историју и одбранио тезу „Утицај националсоцијалистичке идеологије и значај медија на политичка збивања међу војвођанским Немцима између два светска рата“. Учествовао на више међународних научних скупова и објавио више десетина радова у домаћим и страним научним часописима.

Наставни рад
Истраживачко новинарство
Новинарство у штампаним медијима
Извештавање у кризним и ратним условима
Историја новинарства
Деск, редакције и управљање медијима
Дебата
Великани српског новинарства
Историја пропаганде

Научно-истраживачки рад
Mедијско извештавање у кризним ситуацијама, историја новинарства, медијска пропаганда, функционисање деска у савременом медијском систему.

Библиографија (избор)
- Barović Vladimir; Potkozarac, Sonja(2018). Jovan Hranilović – čovek spajanja. Novi Sad: Novinarska asocijacija Rusina – NAR. – 120 str.; 21 cm. Tiraž 250. Napomene i bibliografske reference uz tekst.-Bibliografija.
- Barović Vladimir (2012). Medijsko izveštavanje u kriznim situacijama. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012 (Sremska Kamenica: West). -305 str. ;21cm.Tiraž 250. - Beleške o autoru: str. 304-305. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.-Bibliografija:str.286-303.
- Boarov Dimitrije, Barović Vladimir (2011). Velikani srpske štampe, Službeni glasnik, Beograd, 2011. 298 str. Velikani srpske štampe / Dimitrije Boarov, Vladimir Barović. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 296 str. : portreti ; 24 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe) Tiraž 500.
- Barović Vladimir (2009).Mediji i građanska okupljanja. Novi Sad : Media Art Service International, 2009 (Petrovaradin : Maxima graf). - 64 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Link plus ; knj. 13) Na koricama autorova slika. - Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 63.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране