Смиљана Милинков

Смиљана Милинков, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 200
Број телефона: 4853917
E-адреса: smilinkova@ff.uns.ac.rs

Биографија
Смиљана Милинков (1976), завршила је гимназију општег смера „Светозар Марковић” у Новом Саду а потом основне студије историје на Филозофском факултету у Новом Саду, димпломиравши на тему „Културна политика Краљевине СХС (1918-29)“. Мастер студије Новинарства на Факултету политичких наука Универзитета у Београду завршава 2010. године одбранивши мастер рад на тему „Еxит повезује људе“. Исте године уписује, докторске студије на АЦИМСИ Центру за родне студије Универзитета у Новом Саду. Докторску дисертацију „Формално и неформално образовање и професионални статус новинарки у Војводини - родна перспектива” одбранила је 14. јуна 2016. године на Универзитету у Новом Саду.  
У јуну 2000. године почиње да ради као новинарка на Радију 021 у Новом Саду а паралелно (2001-2002) предаје историју у новосадској гимназији “Светозар Марковић”. Током деветогодишњег новинарског рада на Радију 021 учествовала је у реализацији регионалних пројеката и била чланица Саветодавног одбора медија у оквиру израде Националне стратегије за младе.
На Одсеку за медијске студије запослена од 2008. године, као стручна сарадница, затим асистенткиња а за доценткињу је изабрана 2017 године.
Ауторка је више радова објављених у домаћим и међународним часописима и зборницима. Учествовала је на научним скуповима у земљи и у региону, као и у истраживањима о професионалном статусу младих новинара у Војводини; медијској слици спортисткиња у Војводини; медијском дискурсу о сиромаштву и социјалној искључености у Србији; медијском извештавању о процесу придруживања Европској унији, као и индексу медијског клијентелизма.  Чланица Независног друштва новинара Војводине.

Наставни рад
Новинарски жанрови 1
Извештавање о другом
Радијско новинарство
Спорт и медији
Род и медији
Медији за децу
Медијски јавни сервиси

Научно-истраживачки рад
- медијско извештавању о мањинским и маргинализованима групама
- студије рода
- медијски јавни сервиси
- спорт и медији
- радијско новинарство
- медијска етика

Библиографија (избор)

Milinkov, Smiljana, Strika, Zoran (2018). Više od fudbala: izveštavanje medija o učešću reprezentacije Srbije na Svetskom fudbalskom prvenstvu 2018. godine. CM : Časopis za upravljanje komuniciranjem, XIII (44). Novi Sad: Institut za usmeravanje komunikacija. Beograd: Fakultet političkih nauka

Milinkov, Smiljana (2018). Uticaj klijentelističke prakse na medijski sadržaj i slobodu medija. Godišnjak XLIII-1. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Milinkov, Smiljana (2016). Novinarke u Vojvodini: Obrazovanje, profesionalni status i rodni identitet. Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova. 

Milinkov, Smiljana (2014). Medijska prezentacija žena pedesetih godina prošlog veka u Jugoslaviji: retradicionalizacija društva vs. emancipacije na primeru Autonomne pokrajine Vojvodine. Narodna umjetnost. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku: 173-190.

Milinkov, Smiljana (2010), Mladi novinari u Vojvodini, Medijske studije Vol.1, Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

Комплетна библиографија (пдф)

 

 

Врх стране