Золтан Ђере

Золтан Ђере (Györe Zoltán), редован професор

Контакт
Кабинет: 355
Број телефона:
Е-адреса: gyz@ff.uns.ac.rs

Биографија
Золтан Ђере (Györe Zoltán) рођен је 27.03.1961. у Суботици.

Дипломирао је на Катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду, 1987. Постдипломске студије завршио је на Филозофском факултету у Београду. Магистрирао је 1996. са темом Слободни краљевски градови и трговишта Бачке према земаљском пореском попису из 1828. г. Докторску дисертацију под насловом Мађарски и српски национални препород одбранио је 2005. године.

Од 1988. г. је у радном односу на Филозофском факултету у новом Саду као асистент у научном раду, од 1990. као асистент у настави. У периоду 1992-1994. г. изводио је вежбе из области архивистике, а 1995-1998. на предмету Помоћне историјске науке. Марта 1998. године именован је за асистента за предмет у оснивању: Историја народа југоисточне Европе (1521-1918), који је од школске године 1999/2000. успешно формирао. У периоду 2004-2008. предавао је курс Историја Балкана и Средње Европе на Одсеку за медијске студије, а од школске 2006/2007. године и на Одсеку за румунистику. 2004-2009. био је заменик шефа Одсека за историју, 2009-2012. г. продекан за финансијска и материјална питања Филозофског факултета. Од 2012.г. предаје и на Одсеку за мађарски језик и књижевност.

Академска каријера
2015. године избор у звање – редовни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
2010. године избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
2005. године избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
2005. године докторат – Филозофски факултет Нови Сад. Област историја модерног доба.
1996. године магистратура – Филозофски факултет Београд
1990. године – асистент у настави, Филозофски факултет, Нови Сад
1988. године – асистент у научном раду, Филозофски факултет, Нови Сад

Наставни рад
Актуелни курсеви

 • Историја Средње Европе 1526-1790. г.
 • Историја Средње Европе 1790-1918. г.
 • Историја Мађара у Средњем веку (на Одсеку за хунгарологију)
 • Историја Мађара у Новом веку (на Одсеку за хунгарологију)
 • Приватни живот у Мађарској у 18. и 19. веку.
 • Историјска баштина Аустроугарске на војвођанском простору.
 • Привреда Аустроугарске у доба дуализма.
 • Свакодневни живот у Хабзбуршкој монархији.
 • Колонизациона политика хабзбуршког двора на војвођанском простору
 • Верски и политички покрети у Хабзбуршкој монархији 1526-1790.г.
 • Културни и политички покрети у Хабзбуршкој монархији 1790-1918. г.
 • Историја Средње Европе у Новом веку.
 • Историја Балкана у новом веку.
 • Историја Мађарске 1790-1849.г.

Научно-истраживачки рад
Област истраживања

Историја Хабзбуршке монархије
Историја Мађарске
Историја привреде Аустроугарске
Историјска статистика

 Учешће у раду на научним пројектима

 • Историјска хронологија Суботице период, 1743-1779. године. Пројекат финансиран од стране Скупштине општине града Суботице, 1987-1988.
 • Социјалне, религијске и културне прилике на тлу Војводине у средњем и новом веку, републички пројекат, 1990-1995. године.
 • Историја банкарства у Војводини, пројекат руковођен од стране Матице српске, финансиран од стране Војвођанске банке, 1996-2000. године.
 • Војводина – мултиетнички историјски простор, републички пројекат, 2000-2005. године.
 • Извори о историји и култури Војводине, републички пројекат, 2005-2010. године.
 • Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe (CLIOHRES.net), пројекат Генералног директоријата за науку Европске Уније, 2005-2010. године.
 • Истраживања политичке, привредне и културне прошлости Војводине, покрајински пројекат, 2006. године.
 • ТЕМПУС пројекат: Joint (Degree) Development Program for the South-Eastern Europe. члан конзорцијума за развој заједничког (универзитети у Новом Саду, Софији, Солуну, Загребу, Љубљани, Грацу, Регенсбургу и Клужу) мастер програма Историја Југоисточне Европе. 2009-2012. године.
 • Војвођански простор у контексту европске историје пројекат Министарства просвете и науке Републике Србије, 2011-
 • Култúра сећања на војвођанском простору од 19. до 21. века. Пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, 2016-2019. године.

Учешће на научним скуповима

 1. Нови Сад, 12. децембар 1998, међународни научни скуп Војводина 1848/1849. године. Саопштење под насловом Циљеви српског покрета у Војводини 1848. године.
 2. Дебрецин, међународни научни скуп Vármegyék és szabad kerületek, саопштење под насловом: A Sajkás kerület 1763-1873. g.
 3. Нови Сад, 9-10. јун 2005. г. Међународни научни скуп Балкан и Панонија. Саопштење са насловом Најранији пример сарадње Мађара и Срба у области позоришног стваралаштва.
 4. Мадрид, Шпанија, 30.септембар-2.децембар 2005. г. Оснивачка конференција Прве тематске групе ЦЛИОХРЕС.нет пројекта Европске Уније.
 5. Пиза, Италија, 2-3. децембар 2005. г. прва пленарна конференција CLIOHRES.net projekta.
 6. Grac, Austrija 16-19. februara 2006. g., CLIOHRES.net konferencija pod naslovom Public Power in Europe saopštenje: Serbian Historiography and Modern State.
 7. Aberdin, Škotska 15-16. septembar 2006. g., međunarodna CLIOHRES.net konferencija pod naslovom Communities, Jurisdictions and Conflicts, saopštenje: Karadjordje among Hungarians.
 8. Rejkjavik, Izland 8-10 decembra 2006. g., druga plenarna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 9. Potsdam, Savezna Republika Nemačka, međunarodna CLIOHRES.net druga konferencija pod naslovom, Communities, Jurisdictions and Conflicts, 8-10- februar 2007.
 10. Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju, Novi Sad, 14-15 jun 2007. g., saopštenje pod naslovom Prilozi proučavanju nacionalnih preporoda Mađara i Srba.
 11. Malta, 30. novembar – 1 decembar 2007. g. treća plenarna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 12. Solun, 21-23. 2008. g. februar, međunarodna CLIOHRES.net konferencija Making, using, and resisting the Law in European History.
 13. Prag, 28-29. novembar 2008. g., četvrta plenarna konferencija učesnika CLIOHRES.net projekta.
 14. Graz, 2-7 februar, Kick-off meeting Tempus projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 15. Novi Sad, 20-21.februar 2009. g., međunarodna konferencija CLIOHRES.net projekta.
 16. Zagreb, 4. septembar 2009. g. radni sastanak Konzorcija Zajedničkog master studijskog programa Istorija Jugoistočne Evrope u Tempus projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 17. Zagreb, 19-20- oktobar 2009. g. Radni sastanak učesnika (tzv. Task Force-ovi) projekta Joint (Degree) Development Program for South-Eastern Europe.
 18. A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője, 12. novenbra 2011. g., Novi Sad, međunarodni naučni skup u organizaciji Vajdasági Magyar Tudományos Társaság saopštenje: Bácska települései a XIX század elején – demográfiai vázlat.
 19. Šesti međunarodni naučni simpozijum Susreti kultura, saopštenje: Demografske i privredne odlike Bačke Novi Sad, 1.dec.2011. g.
 20. 19. novembar 2013. g., Novi Sad, Matica srpska. Saopštenje: Oblast Kunšag u Mađarskoj
 21. Ličnosti vojvođanskog prostora. Vojvođanski prostor u kontekstu evropske istorije, 23. novembar 2013. g. Bačka Palanka. Saopštenje: Feldmaršal Andraš Hadik od Futoga.
 22. Vojvodina, autonomija, antifašizam, 26. novembar 2013. g. Novi Sad. Saopštenje: Odnos mađarskih političara prema pitanju Vojvodine posle revolucije 1848/49.g.
 23. Prvi svetski rat – uzroci i posledice. Banja Luka novembar 2014. g. Saopštenje: Mađarski pogledi na nacionalno pitanje u Ugarskoj.
 24. Identitet i istorijski procesi. Banja Luka 18-19. novembar 2016.g. Saopštenje: Mađarski memoari i dnevnici prve polovine 19. veka kao komplementarni izvori za istoriju Srba.
 25. Novembarski dani, Banja Luka, Novembar 2017. Saopštenje: Mađarski memoaristi o okupaciji BiH 1878. godine.
 26. IX Susret kultura, Filozofski fakultet Novi Sad, 1. decembra 2016. godine. Saopštenje: Veliko groblje nacionalnog sjaja. Mohačka bitka 1526. U koautorstvu sa Attilom Pfeiffer
 27. X Susret kultura, Filozofski fakultet Novi Sad, decembar 2018. Saopštenje: Došli su Turci, ali odmah i odlaze? Prilozi pitanju pada Bačkog utvrđenja pod vlast Osmanlija (1526-1543). U koautorstvu sa Attilom Pfeiffer.
 28. Beograd, mart 2019. Međunarodni naučni skup o prožimanju srpske i mađarske kulture i istorije. Saopštenje: Urbanistički i demografski razvoj Novog Sada u doba dualizma.

Учешће у раду шире академске заједнице

 • Од 2001. године члан је Већа професора Војвођанског мађарског високошколског колегија.
 • Од 2002. године члан је стручног савета МАНУ за Мађаре ван Мађарске.
 • 2001-2008. године био је члан Управног одбора Рукописног одељења Матице српске.
 • 2002-2011. године члан Управног одбора Музеја Војводине.
 • 2004–2009. године заменик шефа Одсека за историју.
 • 2007-2010. године био је координатор новосадског тима ФП6 пројекта Европске уније, CLIOHRES.net.
 • 2009–2012. године продекан за финансијска и материјална питања Филозофског факултета.
 • 2009-2012. члан конзорцијума за развој заједничких дипломских академских студија за Историју Југоисточне Европе у оквиру ТЕМПУС пројекта Joint (Degree) Development Program for the South-Eastern Europe.
 • 2009-2010. члан Одбора за високо школство и науку Мађарског националног већа.
 • 2012–2015. године члан Савета Филозофског факултета.
 • 2011-2014. члан Председничке Комисије Мађарске науке ван Мађарске Мађарске академије наука.
 • Од 2013 члан редакције научног часописа Létünk.
 • Од 2016. члан Стручног већа за друштвене науке Сената Универзитета у Новом Саду.
 • 2017-2019. члан редакције стручног научног часописа Истраживања
 • Од 2019. члан Стручног већа за хуманистичке науке Сената Универзитета у Новом Саду.

Библиографија (избор)

 1. Habzburška monarhija 1526-1792, Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, Monografije br. 60, Novi Sad 2014, 394.
 2. Imovinski fond bačkog kmetovskog stanovništva 1522.g., Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, monografija br. 59, Novi Sad, 2014, 72.
 3. Mađarski i srpski nacionalni preporod, Novi Sad, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad 2009, 528.
 4. Gradovi i varoši Bačke, Filozofski fakultet, Novi Sad 2007, 243.
 5. Od Mohačke bitke do smrti cara Jozefa II, u: P.Rokai, Z.Đere, T.Pal, A.Kasaš, Istorija Mađara, Clio, Beograd 2002, 184-380.
 6. Nastanak i razvoj bankarstva u Vojvodini do 1890, u: Nikola Gaćeša (urednik), Istorija vojvođanskog bankarstva, Matica srpska, Novi Sad 2001, 104-154.
 7. What is a Region? Regions in European History, u: S.G. Ellis, I. Michailidis (urednici.), Regional and Transnational History in Europe, u koautorstvu sa: S. Jacobson, A. Andersen, M. Muigg, B.Bešlin i W. Göederle, Plus-Pisa University Press, Pisa 2011, 11-66
 8. A Doctrine of ‘Harmonization of Interest’: the Basis of the Reform Policy of the Hungarian Liberals in the Vormärz, u: Andreas Gémes, Florencia Peyrou, Ioannis Xydopoulos ( urednici), Institutional Change and Stability: Conflicts, Transitions and Social Values, Pisa 2009, 129-151.
 9. Serbian Historiography and Modern State, u: James S. Amelang, Siegfried Beer (urednici), Public Power in Europe, 89-109, Pisa 2006.
 10. Skica promena etničkog sastava stanovništva na tlu današnje Vojvodine 1526-1910. Istraživanja, 15, Novi Sad 2004, 105-125.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране