Владимир Михајловић

Владимир Д. Михајловић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 357
Број телефона: /
Е-адреса: v.mihajlovicc@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основе, мастер и докторске студије завршио на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Учествовао је на око 30 археолошких теренских истраживања, два национална и једном покрајинском истраживачком пројекту, 20-ак научних конференција у земљи и иностранству, организацији стручних скупова, студентских школа, јавних догађаја и различитим јавним предавањима. Коорганизатор међународне конференције Imperialism and Identities at the Edges of the Roman world која се одржава од 2012. године, члан је редакције и уредник часописа Istraživanja - Journal of Historical Researches и гостујући уредник часописа Етноантрополошки проблеми. Члан је Центра за историјска истраживања (Филозофски факултет УНС), Центра за теоријску археологију (Филозофски факултет УБ), Српског археолошког друштва, Европске асоцијације археолога и стручни сарадник Семинара за археологију Истраживачке станице Петница. У периоду 2009–2012. био је учесник Регионалног семинара за изузетност у настави који је организован од стране Отвореног друштва у Грузији и Турској. Учествовао је у осмишљавању и изради студијског програма Културологија и модуларне наставе основних академских студија историје.

Наставни рад

ОАС:
Археологија
Античка археологија и писани извори
Касноантичка археологија
Преримски Балкан и Панонија
Римске провинције на централном Балкану
Култура сећања у антици
Култ и иконографија у римско доба
Археологија Келта
Археологија Авара
Културно-историјско наслеђе: приступи и тумачења
Музеологија
Музеј у настави историје
Археологија и медији

МАС:
Методологија проучавања античке историје
Археологија идентитета
Археологија античког империјализма
Римски свет и варвари

ДАС:
Археологија и писани извори

Научно-истраживачки рад
Протоисторијска археологија
Античка римска археологија
Археологија римских провинција
Теоријска археологија
Културно-историјско наслеђе и рецепција прошлости

Библиографија (избор)

  1. Mihajlović, V. D. 2019. Skordisci između antičkih i modernih tumačenja: pitanje identiteta u (proto)istoriji. Novi Sad: Filozofski fakultet i Centar za istorijska istraživanja.
  2. Mihajlović V.D. 2019. Critique of Romanization in Classical Archaeology. In: Smith C. ed. Encyclopedia of Global Archaeology. Springer, Cham (Online ISBN 978-3-319-51726-1; DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51726-1_3115-1).
  3. Mihajlović, V. D. 2019. Confusing Iron Ages: Communities of the middle Danube region between “tribal hierarchy” and heterarchy. In: Sastre, I. and Currás, B. X. eds. Alternative Iron Ages: Social Theory from Archaeological Analysis, 218–256. London: Routledge.
  4. Janković, M. A. and Mihajlović, V. D., eds. 2018. Reflections of Roman Imperialisms. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
  5. Mihajlović, V.D. 2018. Do warrior burials make a martial society? Reconsideration of the late Iron Age Karaburma necropolis (Danube-Sava confluence). In Violence in Prehistory and Antiquity/ Die Gewalt in der Vorgeschichte und im Altertum, ed. E. Nemeth, 39–67. Kaiserslautern und Mehlingen: Parthenon Verlag. ISBN 978-3942994-16-3
  6. Mihajlović, V.D. 2018. Imagining the Ister/Danube in Ancient Thought and Practice: River, the Scordisci, and Creation of Roman Imperialistic Space. Etnoantropološki problemi 13/3: 747–780.
  7. Mihajlović, V.D. 2016. Dea Dardanica: pre-rimska plemenska boginja ili rimska imperijalna tvorevina?. Etnoantropološki problemi 11(3): 679-710.
  8. Kuzmanović, Z. and Mihajlović, V.D. 2015. Roman emperors and identity constructions in modern Serbia. Identities: Global Stuidies in Culture and Power 22/4: 416–432.
  9. Janković, M.A., Mihajlović V.D. and Babić S. eds. 2014. The Edges of the Roman World. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
  10. Mihajlović, V.D. 2014. Tracing Ethnicity Backwards: the case of the “Central Balkan Tribes”. In: Fingerprinting the Iron Age, eds. C.N. Popa and S. Stoddart, pp. 97–107. Oxford: Oxbow Books.

Комплетна библиографија (пдф)
Bibliografija

Врх стране