Снежана Божанић

Снежана Божанић, редовни професор

Контакт
Кабинет: 278
Број телефона: snezana.bozanic@ff.uns.ac.rs
Е-адреса: 458-577

Биографија
◦ 2015. године – Избор у звање – ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад
◦ 2010. године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
◦ 2005. године – Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
◦ 2001. године – Избор у звање – сарадник у настави, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Медијевистика
◦ 1998. године – прво запослење, Филозофски факултет, сарадник на научном пројекту
◦ године – друго запослење
◦ 2010. године – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Медијевистика (рад: Чување простора: међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века)
◦ 2004. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Национална историја средњег века (рад: Ибарско језгро Светостефанског властелинства)
◦ 1997. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад
Област: Историја – Дипломски рад: Милутин и Византија

Наставни рад
Србија и Босна од XIV до XVI века
Привреда и друштво у средњовековној Србији
Словени, староседеоци и Срби на Балкану до почетка XIV века
Традиција српских средњовековних повеља
Дипломатика средњовековних повеља
Култура Срба у средњем веку
Српско средњовековно друштво
Историја српске цркве у средњем веку
Повеље српских средњовековних манастира
Манастирска властелинства средњовековне Србије

Научно-истраживачки рад
Области
интересовања:
Манастирска властелинства средњовековне Србије
Привреда средњовековне Србије и Босне (земљорадња, рударство, трговина)
Историјска географија средњовековне Србије и Босне
Култура исхране у средњем веку
Жене у средњем веку
Границе и међе средњовековне Србије и Босне
Историја Срба у јужној Угарској
Српска религија и митологија
Црква у средњовековној Србији
Историја Деспотовине

 Библиографија (избор)
- С. Божанић, ЧУВАЊЕ ПРОСТОРА: међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века, Филозофски факултет Универитета у Новом Саду, Нови Сад 2013, 513.
- С. Божанић, Ибарско језгро Светостефанског властелинства, Филозофски факултет Нови Сад-ИА ,,Срем”, Нови Сад-Сремска Митровица 2006.
- С. Божанић, Ж. Васић, Храм. Св. апостола Петра и Павла у Бачком Брестовцу (1744-2014), Бачки Брестовац 2014.
- С. Божанић, Концепција средњовековног простора и живот човека: О властелинствима Жиче и Студенице у време Саве Немањића, Црквене студије, Црквене студије 16/2 (2019), Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 123-134.
- S. Božanić, Srpski velikaši u političkim previranjima oko izbora Vladislava II za kralja Ugarske, Истраживања 24 (2013), 151-166.
- С. Божанић, Ана Е. Ненадовић,  Из ,,Персоналног досијеа“ др Адолфа Хемпта – од школовања до пензионисања, Зборник МС за друштвене науке, бр. 170, 2 (2019), 195-212.
- С. Божанић, Повеља краља Милутина барској породици Жаретића, Стари српски архив 6 (2007), Филозофски факултет Београд, 11-17.
- С. Божанић, Повеље цара Стефана Душана Манастиру Св. Пантелејмона, ССА 15 (2016), 55-78.
- С. Божанић, Прилози за историју православног храма Св. апостола Петра и Павла у Бачком Брестовцу (XVIII-XX век), Годишњак ФФ у Новом Саду ХL-2, Нови Сад 2015, 269-280.
- С. Божанић, Повеља деспота Јована Драгаша, брата му Константина и мајке им царице Јевдокије манастиру Св. Пантелејмона, ССА 16 (2017), 105–118.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране