Павле Петковић

Павле Петковић, асистент

Контакт
Кабинет:
Е-адреса: pavle.petkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Дипломирани историчар (основне и мастер академске студије)

11/2022-  Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за историју, 21000 Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (докторске студије)
10/2021-10/2022 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за историју, 21000 Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (мастер студије)
3/2022-5/2022 Универзитет у Грацу, Аустрија Universitätspl. 3, 8010 Graz, CEEPUS студентска мобилност (истраживачки боравак)
10/2016-4/2021 Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Oдсек за историју, 21000 Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (основне студије)
 9/2019-2/2020 Универзитет у Пизи, Италија – Ерасмус + студентска мобилност
 9/2012-6/2016 Гимназија Бечеј, Зелена улица 13, 21220 Бечеј, друштвено – језички смер

Наставни рад
Национална историја модерног доба, Помоћне историјске науке

Научни радови
1) Односи Мађара и Беча у Предмартовском периоду (Vormärz-у) – Споменица Историјског архива Срем;
2) Приказ книге ,,Хабзбуршка монархија 1618 – 1815“ Чарлса Инграуа (треће издање) – Истраживања, Journal of Historical Researches;
3) Приказ книге ,,Хабзбуршка монархија 1815 – 1918“ Стивена Белера - Истраживања, Journal of Historical Researches;
4) Конвенције у Петроварадинском пуку 1820. године - Српске студије
5) Покрет Срба на почетку револуције 1848. године и Мајска скупштина - Споменица Историјског архива Срем;

 

 

Врх стране