Мирослав Павловић

Мирослав Павловић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 349
Е-адреса: miroslav.pavlovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2018. године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2008. године – Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад
 • 2016. године – докторат (тема: Војно административно уређење Смедеревског санџака 1739-1788), Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Историја модерног доба
 • 2009. године – Дипломирани историчар мастер, Филозофски факултет, Нови Сад,
  Област: Историја модерног доба
 • 2007. године - Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Историја
 • 2018. године – награда Иларион Руварац Матице српске

Наставни рад

 • Општа савремена историја
 • Општа историја XIX века
 • Историја Русије 1801-1917.
 • Историја Османског царства
 • Историја САД 1776-1917.
 • Историја САД у XX веку
 • Историја Совјетског савеза
 • Светски ратови
 • Хладни рат
 • Историја револуција у XX веку
 • Политичке идеологије XX века
 • Француска револуција
 • Друштвена историја Руске империје
 • Друштвена историја Османског царства

Научно-истраживачки рад

 • Историја
 • Историја модерног доба
 • Османистика
 • Теорија историје

Библиографија (избор)

 • Павловић, M. (2017). Смедеревски санџак. Војно-административно уређење 1739-1788. Нови Сад: Матица српска.
 • Павловић, М. Крешић, О.  (1/2016). Институција апелације у правном систему Османског царства током транзиционог периода. у Зборник за друштвене науке Матице српске. бр. 54. (стр. 37-51).  Нови Сад: Матица српска.
 • Павловић, М. (2016). Фактичко-правни положај Смедеревског санџака после 1739. године. у Српска револуција и обнова државности Србије (Зборник радова). (стр. 9-18). Београд: Историјски институт.
 • Pavlović, M. (2015). Postlassical Defterology: Possibilities of Socio-economic Research in contemporary Ottoman Studies. in Istraživanja. No. 26. (pp. 66-81). Novi Sad: Faculty od Philosophy
 • Pavlović, М. (2014). The Identity Construction on the Example of a Case Study of One Balkan Intelectual. in VIII Miletlerarası Türkoloji Kongresi. Bildiri Kitabı. No. IV. (pp. 707-721). İstanbul: Istanbul University.
 • Павловић, М. (2013). Османистика и савремена теорија. Изазови постструктурализма. у Споменица Историјског архива "Срем". бр. 12. (стр. 204-220). Сремска Митровица: Историјски архив "Срем".
 • Павловић, М. (2012). Ангажовани интелектуализам и етика одговорности. Историографско дело Тонија Џата. у Истраживања. број 23. (стр. 459-478). Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Павловић, М. (2011). Форсирана или аутономна модернизација? Османске реформе у XVIII веку у контексту европских утицаја. у Истраживања. број 22. (стр. 185-204). Нови Сад: Филозофски факултет.
 • Павловић, М. (2010). Интерпретација и употреба историје: Доба лала као парадигма архетипског у прошлошлости. у Споменица историјског архива "Срем". бр. 9. (стр. 224-240). Сремска Митровица: Историјски архив "Срем".

 

Врх стране