Борис Стојковски

Борис Стојковски, доцент

Контакт
Кабинет 346
Број телефона 021/458-577, 021/485-3860
Е-адреса boris.stojkovski@ff.uns.ac.rs

Биографија

◦ 2014 године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Медијевистика
◦ 2007. године – прво запослење
◦ 2014. године докторат, Филозофски Факултет Нови Сад, Област: Медијевистика
◦ 2008. године – магистратура, Филозофски факултет, Област: Историја, Општа историја средњег века
◦ 2005. године – Диплома, Филозофски факултет Нови Сад, Област: Историја, Општа историја средњег века

Учесник на више домаћих и међународних пројеката, руководилац једног краткорочног пројекта
Редакције и уредништва
Istraživanja. Journal of historical researches 2016-
Crkvene studije, član 2016-

Чланство у струковним удружењима
◦ Међународни комитет за преотоманске и отоманске студије (Centre internationale des études préottomanes et ottomanes CIÉPO)
◦ Спољно тело Мађарске академије наука за истраживаче ван Мађарске (Magyar tudományos akadémia külsö köztestülete)
◦ Друштво за античке студије Србије
◦ Академско друштво војвођанских Мађара (Vajdasági magyar akadémiai társaság)
◦ Међународни центар за православне студије

Гостујући предавач на универзитетима у Пизи (преко програма Erasmus+), Olomouc (program CEEPUS), Будимпешти. Вишеструки стипендиста Мађарске академије наука

Наставни рад
ОАС
Историја Византије
Словенске земље и Угарска у средњем веку
Западна Европа у средњем веку
Медитеран у средњем веку
Средња и југоисточна Европа у средњем веку
Историја средњовековне културе и друштва
Војводина у средњем веку: прожимање култура и историјски процеси

МАС
Средњовековне цивилизације и друштво
Методологија проучавања средњовековне историје
Средњовековни владари и државе

ДАС
Писани извори за средњовековну историју данашње Војводине

Научно-истраживачки рад
◦ Општа историја средњег века, историја Медитерана
◦ Историја Византије
◦ Историја хришћанства и црквена историја средњег века
◦ Историја Угарске у средњем веку, посебно простора данашње Војводине)
◦ Везе Угарске са Византијом и јужнословенским земљама, нарочито српско-угарске везе у средњем веку
◦ Историја исламског света (Арапа и Турака) и међусобне везе са Југоисточном Европом у средњем веку
◦ Писани (наративни) извори за средњовековну историју данашње Србије, нарочито подручја Војводине

 Библиографија (избор)

  1. Цар Јован Ненад. Личност, дело и наслеђе Црног Човека, Будимпешта, 2018, 271 стр.
  2. Mahmoud Tercüman comme une source pour l’histoire médiévale hongroise, In: Gülsün Aksoy-Aivali; Marina Demetriadou; Yannis Spyropoulos;    Katerina Stathi; Yorgos Vidras (eds.), New Trends in Ottoman Studies: Papers presented at the 20th CIÉPO Symposium, Rethymno, 2014, 631-642.
  3. Кнез Лазар и Угарска, Власт и моћ - властела Моравске Србије од 1365. до 1402. године, Тематски зборник радова са међународног научног скупа одржаног од 20. до 22. септембра 2013. године у Крушевцу, Великом Шиљеговцу и Варварину, уредник проф. др Синиша Мишић, Крушевац 2014, 225-244.
  4. Dominicans and Augustinians in medieval Syrmia, The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and Medieval Studies, ed. Đura Hardi, Novi Sad, 2015, 105-115
  5. The Greek charter of the Hungarian King Stephen I, Зборник радова Византолошког нститута 53 (2016), 127-240.
  6. A szerb–magyar viszonyok 1321-ig középkori szerb elbeszélő források tükrében, Micae mediaevales IV, Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról es Európáról, sz. Gál Judit et al., Budapest, 2015, 229-240.
  7. The Other and the Self in the travel accounts of Southern Hungary and Serbia in the works of Al-Idrīsī and Abū Ḥāmid al-Ġarnāṭī, Romano-Arabica XVIII 2018, Geographies of Arab and Muslim Identity through the Eyes of Travelers, 207-215. (koautor Nebojša Kartalija)
  8.  Ottoman Conquest of Hungary in the Mirror of Byzantine Short Chronicles, Byzanz und das Abendland V. Studia Byzantino-Occidentalia, hrsg. Erika Juhász, Budapest, 2018, 115-131.
  9. Bertrandon de la Broquière on Byzantium and Serbia. Richness and Decline in the Age of Ottoman Conquest of the Balkans, Byzanz und das Abendland V. Studia Byzantino-Occidentalia, hrsg. Erika Juhász, Budapest, 2018, 175-187.
  10. Images of Hungary and the Hungarians in the Serbian medieval sources, The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern Central and East Central Europe, ed. by Attila Bárány and Réka Bozzay, Debrecen, 2018, 26-48.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране