Александра Смирнов-Бркић

Александра Смирнов-Бркић, доцент

Контакт
263
021/485-3871
aleksandra.smirnov@ff.uns.ac.rs

Биографија
Магистрирала и докторирала из области историје (ужа научна област: Класичне науке) на Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду.
Од 2008. запослена у настави на Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду (2008 – сарадник у настави; 2010 – асистент; 2016 – асистент са докторатом).
Добитник је награде „Стојан Новаковић“ за уџбеник Историја за 5. разред основне школе (2011).
Била је носилац стипендије За генерацију која обећава Владе Краљевине Норвешке (2001), Jean Monnet Универзитета у Риму (2006), Cliohres.net  Универзитета у Пизи (2009-2010), Фондације Хардт за класичне студије у Женеви (2011) и Ерасмус + Универзитета у Пизи (2016).

Наставни рад
Античка религија и митологија у настави историје И класичних језика; Античка биографија И просопографија; Античко наслеђе у европској култури; Увод у античку епиграфику; Култура позне антике; Хришћанство у антици; Рано хришћанство на Балкану; Класични језик 1 – Латински језик 1; Класични језик 2 – Латински језик 2; Класични језик 3 – Латински језик 3; Класични језик 4 – Латински језик 4; Класични језик 1 – Грчки језик 1; Увод у античку књжевност; Мит у античкој књижевности; Култура сећања у античкој књижевности; Инклузивно образовање И настава историје; Основе дигиталне историје

Научно-истраживачки рад
позна антика, античка религија и митологија, рано хришћанство, класични језици И књижевност; методика наставе историје и класичних језика (до 800 карактера)

Библиографија (избор)

  1. Aleksandra Smirnov-Brkić, Efthymios Rizos, The Martyrdom of Serenus, The Cult of Saints in Late Antiquity Database, reference E05830, Faculty of History, University of Oxford, Oxford 2018, link: http://csla.history.ox.ac.uk/record.php?recid=E05830
  2. Aleksandra Smirnov-Brkić, Žarko Petković, The Tombstone of Cupbearer Marturius from Sirmium, Aevum 91 (2017), fac. 1, 195-205.
  3. Александра Смирнов-Бркић, In hoc signo vinces. Милански едикт и победа хришћанства, Завод за уџбенике: Београд 2011.
  4. Александра Смирнов-Бркић, Историја за пети разред са историјском читанком и радном свеском, 1. издање, Завод за уџбенике, Београд 2011.
  5. Aleksandra Smirnov-Brkić, New Insight in the Greek and Latin Recensions of the Passion of St. Irenaeus of Sirmium, u Đura Hardi (ed.), The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and Medieval Studies, Novi Sad 2015, 51-70.
  6. Александра Смирнов-Бркић, Етимолошка анализа топонима Sirmium/Σίρμιον у контексту етнографске слике Срема у предримско и рано римско доба, Živa antika 63, 2013, 55-83.
  7. Александра Смирнов-Бркић, Изгнанство Арија у Илирик према историјским изворима, Истраживања 23, 2012, 137-150.
  8. Aleksandra Smirnov-Brkić, The Features of Roman Self-Government in Günther Lottes (ed.), Nations and Nation States, in Darina Martykánová, Saul Martínez Bermejo and Momir Samardžić (eds.), Layers of Power in Europe, Pisa, Edizioni Plus, 2010, 151-186.
  9. Александра Смирнов-Бркић, Тумачење хеленског мита код Милоша Н. Ђурића, Рад Музеја Војводине 52, 2010, 155-165.
  10. Александра Смирнов-Бркић, Преписка цара Гратијана и св. Амбросија Миланског – прилог проучавању аријанства у Срему, Споменица Историјскиг архива „Срем“ 9, 2010, 176-187.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране