Нова књига проф. др Ивана Јордовића

Из штампе је изашла књига проф. др Иванa Јордовића (Одсек за историју Филозофског факултета у Новом Саду) под насловом Taming Politics. Plato and the Democratic Roots of Tyrannical Man у издању Franz Steiner Verlag. Студија је објављена у оквиру едиције Studies in Ancient Monarchies коју уређују професори Ulrich Gotter (Универзитет у Констанцу), Nino Luraghi (Универзитет у Оксфорду) и Kai Trampedach (Универзитет у Хајделбергу).

Платону се често замера да је његова перцепција природе демократије у толикој мери обележена предрасудама и филозофским приступом да је његово тумачење историјских чињеница и политичке реалности превише слободно. Иако овакве замерке нису сасвим без основа, циљ ове монографије јесте да докаже да је Платон приликом конципирања своје теорије о настанку тиранског човека ипак поседовао дубок увид у развој атинске демократске идеологије и да је то на његову критику демократије утицало далеко више него што се претпоставља. У средишту пажње ове студије налазе се два Платонова дијалога (Горгија и Држава) и њихова интеракција са другим мислиоцима тога раздобља (Тукидид, Херодот, Аристофан, Еурипид, Ксенофонт, софисти и др.). Та анализа треба да покаже да се Платон ослањао на своје познавање демократске политичке мисли и праксе не само у својој осуди демократије већ и у формулисању сопствене политичке теорије.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/1017/Slika_4.jpg
Врх стране