Едит Катона

Едит Катона, редован професор

Контакт
Кабинет 259
Број телефона: 0637408696
Е-адреса: katonae.zenta@gmail.com

Биографија

Професионално искуство и  напредовање
Тридесет година  радим на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за мађарски језик и книжевност, од 2013 године као редован професор. Ту сам дипломирала 13. фебруара 1981. године.

22. априла 1992. године сам одбранила свој магистарски рад под насловом: Tükrözések a jugoszláviai magyar sportnyelvben (Интерферентне појаве у спортском језику Мађара у Југославији). Докторску дисертацију под насловом: Az igevalencia szerb—magyar viszonylatú kontrasztív vizsgálata (Контрастивна анализа валенције глагола у српском и мађарском језику) сам одбранила 17. априла 2002. године.

Од 1988 године учествујем у истраживачком раду, од 1994 и у наставном раду. (Од 2003. године као доцент, од 2008 – као ванредан професор, од 2013 као редован професор).

Од 2003 године поред факултета радим као професор мађарског језика у средњој школи у Сенти (Гимназија за талентоване ученике «Бољаи”). Као професор на факултету и наставник у средњој школи учестовала сам у изради наставних планова и Образовних стандарда мађарског језика за средње школе, као и у писању приручника за професоре средњих скола.

Награде
Награда професора – на Уметничком такмичењу средњошколаца у Бечеју – 2011.
Награда Имплом Јожеф – Ђула, Мађарска  – 2015.
У служби талената – награда у категорији средњошколских професора – Суботица – 2016.
Бонис Бона – за рад са талентованим ученицима – Бидимпешта – 2017.
Про Урбе – Награда града Сенте – 2019.

Наставни рад

Синтакса 1
Синтакса 2
Функционална реторика
Когнитивна теорија метафоре

Научно-истраживачки рад
Од 1988 године учествујем  у научно-истраживачком раду на разним пројектима. Резултате свог научног рада изложила сам на међународним и домаћим конференцијама. Објавила сам три књиге и низ научних радова. Тренутно  учествујем у пројекту: Дискурси мањинских језика, књижевности и културе у Југоисточној и Средњој Европи.

Територије мог научног интересовања су примењена лингвистика: анализа стратегије састављања текстова средњошколаца са мађарским матерњим језиком, контрастивна граматика мађарског и српског језика, превођење, реторика, когнитивна теорија метафоре.

Члан сам Међународног хунгаролошког друштва и дописни члан Мађарске Академије Знаности

 Библиографија (избор)

  1. Irodalompolitika és értékközvetítés. Nyelv, nemzet, identitás. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen—Budapest, 2007. 283—297. 
  2. Nyelvről nyelvre (Összevető nyelvészeti tanulmányok és oldalhajtások). Bölcsészettudományi Kar, Újvidék/Filozofski fakultet, Novi Sad, 2010.            
  3. Anyanyelvi kompetencia – metaforikus kompetencia. In Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi. Zbornik radova. Novi Sad, 2012., 139-153.    
  4. Nyelvbe zárt identitás. In Szoták Szilvia—Vargha Fruzsina Sára (szerk.): Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. (Kolozsvár, 2011. augusztus 22—27.) Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság-Kolozsvár, 2013., 207—225.             
  5. Metafora és vidéke. Tanulmányok a kognitív nyelvészet és az írásbeli szövegalkotás vizsgálata köréből. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék, 2013.
  6. "Ha férfi vagy, légy férfi". A férfiasság kódjainak metaforikus megjelenési formái. Hungarológiai Közlemények, 2016/2: 53—64.
  7. A szerelmes beszéd metaforái Ady Endre Héja-nász az avaron című versében és szerb nyelvű fordításaiban. Hungarológiai Évkönyv, 2016., А Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Pécs, 100—106. http://epa.oszk.hu/02200/02287            
  8. A „testesültség” alakzatai a fogalmi metaforákban.Tanulmányok, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, 2017/2,  229–39.
  9. Gondolatok a lélekkel alkotott képek szerb–magyar viszonylatú összevetési, fordítási lehetőségeiről. Hungarológiai Közlemények, 2018/2: 69 – 84.
  10. Élményszerűség, gazdagítás, önmegismerés, önkifejezés szövegalkotás révén.  Tanulmányok, Újvidék, 2018/2: 61–75.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране