Анико Новак

Анико Новак, доцент

Контакт
Кабинет: 256
Број телефона: 485-3878
Е-адреса: aniko.novak@ff.uns.ac.rs

Биографија
Диплома Филозофског факултета, Нови Сад (Мађарски језик и књижевност), 2008.
Докторка дисертација, Универзитет у Сегедину, Филозофски факултет, 2014.
Наслов рада: A kollekció poétikája – Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben (Поетика колекције – Колекција и музеализација у деловима Ото Толнаија)
Избор у звање доцента, 2015.
Награда Кристална кугла – Војвођанска мађарска научна конференција студената, 2012.

Наставни рад

 • Основе академског писања (предавање и вежбе)
 • Правци науке о књижевности (вежбе)
 • Стилистика и реторика (вежбе)
 • Стилистика (вежбе)
 • Реторика (вежбе)
 • Почеци модерне мађарске књижевности (вежбе)
 • Мађарска књижевност после модерне (вежбе)
 • Роман у 20. веку (вежбе)
 • Историја превођења код Срба (вежбе)
 • Алтернативне методе у настави књижевности (предавања и вежбе)
 • Теорија књижевности и филмска култура (вежбе)
 • Интертекстуални аспекти новеле (предавања)

Научно-истраживачки рад

 • Историја мађарске књижевности 20. века
 • Историја мађарске књижевности у Војводини
 • Теорија књижевности
 • Музејска теорија

 Библиографија (избор)

 • Novák Anikó. 2018. A kollekció poétikája: Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar–Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium.
 • Novák Anikó. 2018. „A kellékek már összezsúfolódtak”: Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó Nem könnyű című kötetében. Erdélyi Múzeum LXXX (3): 29–41.
 • ák Anikó. 2017. A vizualitás és textualitás viszonya a vajdasági magyar folyóiratokban. Hungarológiai Közlemények 48 (3): 110–119.
 • Novák Anikó. 2016. Alakmások és nyelvhasználat Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényében. Hungarológiai Közlemények 47 (4): 88–95.
 • Novák Anikó. 2016. A cigány lány bűvöletében: Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényének gender szempontú értelmezéskísérletei. Létünk (4): 129–138.
 • Novák Anikó. 2015. Belesni ómama almáriumának fiókjaiba: Múzeumelméleti közelítés Tolnai Ottó művészetéhez. Kisebbségkutatás (1): 115–132.
 • Novák Anikó. 2014. Irodalmi reciklázs: Kulturális és kommunális hulladék az irodalom szelektívtudat-tárolóiban. In Térhatárok: Határon túli magyar írók antológiája, szerk. Fekete Vince. 272‒281. Budapest: Kortárs Kiadó.
 • Novák Anikó. 2013. Lexikonszócikkek mint a kultúra hordalékai: A lexikon szerepe Dubravka Ugrešić és Tolnai Ottó műveiben. In Susret kultura: Šesti Međunarodni Interdisciplinarni Simpozijum, ed. Ivana Živančević-Sekeruš. 1149–1156. Újvidék: Bölcsészettudományi Kar.
 • Novák Anikó. 2013. From Imaginary to Real Museums. In Current Issues in Some Disciplines, ed. Karlovitz János Tibor. 74–79. Komárno: International Research Institute s. r. o.
 • Novák Anikó. 2011. The Other Nearby: Experiences of Strangeness in Southeast Europe. Acta Universitatis Sapientiae Philologica Volume 3, Number 1, 29–36.

Комплетна библиографија (пдф)
Novák Anikó (irodalomtudomány)

 

Врх стране