prof. dr Borislava Eraković

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date July 10, 2019

Predmeti

15EJEJ18 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 1
15EJEJ25 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 2
15EJEJ39 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 3
15EJEJ52 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 4
15EJEJ61 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 5
15EJEJ73 Konsekutivno prevođenje
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM029 Teorije prevođenja
15EF112 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 5
15EF135 Konsekutivno prevođenje
15EF42 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 1
15EF59 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 2
15EF74 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 3
15EF95 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 4
15KSAP02 Uvod u studije prevođenja
15KSAP03 Prevođenje poslovnih i pravnih tekstova 1 - engleski, nemački i francuski
15KSAP08 Uvod u studije prevođenja - seminar
15KSAP11 Razvoj karijere i poslovna etika
15KSAP13 Razvoj karijere i poslovna etika - praksa
15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15KSAP23 Stručno prevođenje 1
15KSAP25 Uvod u književno prevođenje

Bibliografija

Journal papers

Doprinos teorije shema i socio-konstruktivističkog pristupa u nastavi: usvajanje funkcionalizma kod studenata na prevodilačkim predmetima

B. Eraković, J. Topalov, Doprinos teorije shema i socio-konstruktivističkog pristupa u nastavi: usvajanje funkcionalizma kod studenata na prevodilačkim predmetima, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini , Vol. 2, pp. 267 - 286, 2018

Autori Borislava Eraković and Jagoda Topalov
Godina 2018
Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
Volumen 2
Strana od 267
Strana do 286

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Transkreacija kao vrsta prevođenja marketinških sadržaja sa engleskog jezika na srpski jezik, Milana Trgić, 26.09.2022.
  • Transkreacija audio-vizuelnih reklama kozmetičkih proizvoda sa engleskog na srpski, Ana Ranković, 08.07.2022.
  • Studija slučaja: prevodilački zadaci u Radio-televiziji Vojvodine, Milica Dragićević, 25.09.2017.
Vrh strane