prof. dr Biljana Radić-Bojanić

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date July 05, 2021

Predmeti

14DPPS15 Sociolingvistika
15DFJ25 Primenjena kognitivna lingvistika
15DFJ4 Sociolingvistika
15EJEJ41 Akademske veštine
15EJEJ53 Interkulturna komunikacija u nastavi engleskog jezika
15EJEJ64 Varijeteti engleskog jezika
15EJEJ71 Primenjena lingvistika
15EJEJ85 Uvod u sociolingvistiku
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM039 Usvajanje drugog jezika: faktori, konteksti, sadržaji
15EF117 Varijeteti engleskog jezika
15EF141 Primenjena lingvistika
15EF163 Akademske veštine
15EF164 Interkulturna komunikacija u nastavi engleskog jezika
15INT17 Sociolingvistika
15MD029 Kvalitativno istraživanje u nastavi stranih jezika
15RM005 Tehnika naučnog rada

Bibliografija

Journal papers

Assessment of Young Learners in the Pre-literacy Period in Serbia

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Assessment of Young Learners in the Pre-literacy Period in Serbia, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, Vol. 47, No. 3, pp. 129 - 144, 2017

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2017
Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
Volumen 47
Broj 3
Strana od 129
Strana do 144

Textbooks in the EFL classroom: Defining, assessing and analyzing

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Textbooks in the EFL classroom: Defining, assessing and analyzing, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini , Vol. 46, No. 3, pp. 137 - 153, 2016

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2016
Časopis Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
Volumen 46
Broj 3
Strana od 137
Strana do 153

Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, K. Sinwongsuwat, Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 37, No. 7, pp. 750 - 764, 2015

Autori Biljana Radić-Bojanić, Jagoda Topalov, and Kemtong Sinwongsuwat
Godina 2015
DOI http://dx.doi.org/10.1080/01434632.2015.1022180
Časopis Journal of Multilingual and Multicultural Development
Volumen 37
Broj 7
Strana od 750
Strana do 764

Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Procena samoefikasnosti i uspeh studenata u učenju engleskog jezika, NASTAVA I VASPITANJE, Vol. 1, pp. 121 - 134, 2014

Autori Jagoda Topalov and Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis NASTAVA I VASPITANJE
Volumen 1
Strana od 121
Strana do 134

Academic research skills of university students

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Academic research skills of university students, Romanian Journal of English Studies, Vol. 10, pp. 145 - 152, 2014

Autori Jagoda Topalov and Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Časopis Romanian Journal of English Studies
Volumen 10
Strana od 145
Strana do 152

Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Elektronski izvori COBISS i KoBSON u funkciji visokoškolskog obrazovanja: stavovi i navike studenata korisnika, Čitalište, Vol. 11, pp. 33 - 43, 2012

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2012
Časopis Čitalište
Volumen 11
Strana od 33
Strana do 43

Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika, Pedagogija, Vol. 66, No. 1, pp. 113 - 120, 2011

Autori Jagoda Topalov and Biljana Radić-Bojanić
Godina 2011
Časopis Pedagogija
Volumen 66
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza.

B. Radić-Bojanić, V. Lazović, J. Topalov, Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza., Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 43, No. 1, pp. 106 - 121, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić, Vesna Lazović, and Jagoda Topalov
Godina 2011
Časopis Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Volumen 43
Broj 1
Strana od 106
Strana do 121

Books and bibiliographies

Applied linguistics : an activity book for students

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Applied linguistics : an activity book for students, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2018
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-501-3
broj strana 72
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 72

Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju: društveno-obrazovna istraživanja

B. Radić-Bojanić, Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju: društveno-obrazovna istraživanja, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016

Autori Biljana Radić-Bojanić
Godina 2016
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-366-8
broj strana 100
Tip knjige monografija
Broj strana 100

Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Istraživanja afektivnih faktora u visokoškolskom obrazovanju, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014

Autori Jagoda Topalov and Biljana Radić-Bojanić
Godina 2014
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-289-0
broj strana 147
Tip knjige monografija
Broj strana 147

Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara

B. Radić-Bojanić, Strategije za razumevanje metaforičkog vokabulara, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić
Godina 2013
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-199-2
broj strana 103
Tip knjige monografija
Broj strana 103

Varieties of English. An Activity Book for Students

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Varieties of English. An Activity Book for Students, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-056-8
Tip knjige pomoćni udžbenik

Other papers

The use of listening, speaking and vocabulary strategies among EFL learners: A quantitative analysis

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, The use of listening, speaking and vocabulary strategies among EFL learners: A quantitative analysis, Teaching Languages and Cultures Developing Competencies, Re-thinking Practices, pp. 105 - 121, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2018
Izdavač Cambridge Scholars Publishing
ISSN/ISBN 978-1-5275-0893-4; 1-5275-0893-5
Strana od 105
Strana do 121

Thai and Serbian student attitudes regarding collaborative tasks in the EFL classroom

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, D. Bruner, Thai and Serbian student attitudes regarding collaborative tasks in the EFL classroom, English Studies Today: Words and Visions, pp. 445 - 461, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2017

Autori Jagoda Topalov, Biljana Radić-Bojanić, and David Bruner
Godina 2017
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-415-3
Strana od 445
Strana do 461

Collaborative strategic reading instruction as a determinant of developed affective variables

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Collaborative strategic reading instruction as a determinant of developed affective variables, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 5, pp. 507 - 517, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2016

Autori Jagoda Topalov and Biljana Radić-Bojanić
Godina 2016
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-374-3
Strana od 507
Strana do 517

Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Afektivni filter i usvajanje gramatičkih sadržaja, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2, pp. 433 - 441, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2013
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-178-7
Strana od 433
Strana do 441

Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Strategije za učenje u svetlu novih vrednosti u nastavi engleskog jezika, Jezik, književnost, vrednosti: jezička istraživanja, pp. 551 - 562, Filozofski fakultet, Niš, 2013

Autori Biljana Radić-Bojanić and Jagoda Topalov
Godina 2013
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-7379-278-1
Strana od 551
Strana do 562

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Problemska nastava i veština pisanja u nastavi engleskog poslovnog jezika, Ivana Martinović Barbul, 26.11.2019.
 • Potrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji, Tijana Dabić, 18.04.2016.
 • Jezička anksioznost i uspešnost učenja engleskog jezika u višim razredima osnovnih škola, Radmila Suzić, 01.02.2016.
 • Zastupljenost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod studenata na nematičnim fakultetima, Ivana Ćirković-Miladinović, 04.06.2014.

Master akademske studije drugog stepena

 • Stavovi nastavnika prema nastavnim metodama u predavanju engleskog jezika onlajn, Dejan Brdar, 17.03.2023.
 • Anksioznost pri komuniciranju kod učenika viših razreda osnovne škole, Sonja Novak, 30.10.2018.
 • Razlike između jednojezičnih i višejezičnih govornika pri učenju engleskog jezika kao stranog: istraživačka studija o pasivu, Dejan Vicai, 21.09.2018.
 • Usmerenje ka cilju i strategije učenja u usvajanju engleskog kao stranog jezika na visokoškolskom nivou, Stela Ivković, 30.06.2017.
 • Induktivni pristup u podučavanju gramatike u udžbenicima za učenike engleskog jezika naprednog nivoa, Vanja Ljubić, 30.03.2017.
 • Odnos između perceptivnih stilova učenja učenika šestog razreda i perceptivnih stilova zastupljenih u četiri različita udžbenika engleskog jezika kao stranog, Lana Matijević, 09.02.2017.
 • Uticaj ekstraverzije/introverzije na strategije učenja jezika i uspešnost u učenju jezika, Iva Stanković, 26.01.2017.
 • Formative assessment of young second language learners at the pre-literacy level (age 5), Jovana Dodić, 28.09.2016.
 • Uticaj masovnih medija na usvajanje vokabulara engleskog jezika kod učenika drugog i četvrtog razreda jezičke gimnazije, Jelena Sanader, 27.09.2016.
 • Introvertni i ekstravertni tip ličnosti učenika u srednjoškolskoj nastavi engleskog jezika kao stranog, Tijana Dorotić, 27.09.2016.
 • Slika žene u španskim i engleskim poslovicama, Marina Ivanović, 15.09.2016.
 • Analiza potreba srpskih programera u domenu upotrebe engleskog jezika, Maja Kanjevac, 21.12.2015.
 • Razvoj južnoafričkog engleskog kroz istoriju, Jovana Živak, 16.10.2015.
 • Samoocenjivanje gramatičke kompetencije kod učenika viših razreda osnovne škole, Ivana Nikačev, 30.03.2015.
 • Fejsbuk kao alat za učenje engleskog jezika van učionice u filološkoj gimnaziji, Jelena Petrović, 25.06.2014.
 • Funkcije pasiva u ustavu Sjedinjenih Američkih Država, Jelena Plavšić, 03.03.2014.
 • Uloga derivacione morfologije u usvajanju vokabulara u stranom jeziku, Nela Maluckov, 03.09.2013.
 • Analiza elemenata kulture u udžbenicima od petog do osmog razreda: kvantitativni i kvalitativni pristup, Marijana Pop-Jovanov, 10.06.2013.
 • Istorija i razvoj afroameričkog varijateta engleskog jezika, Stefan Ilić, 22.03.2013.
 • Japanski engleski u društveno-istorijskom kontekstu, Bojana Krsmanović, 21.12.2012.
 • Poreklo leksike novozelandskog varijeteta engleskog jezika, Ljiljana Gačić, 18.12.2012.
 • Stavovi nastavnika prema nastavi kulture sa autentičnim materijalom na ranom uzrastu, Dragana Tatić, 18.12.2012.
 • Podizanje interkulturalne svesti u srednjim školama u Srbiji, Danijela Pop-Jovanov, 05.12.2012.
 • Rodna neravnopravnost u engleskom i srpskom jeziku:morfološki ,semantički i sintaksički aspekti, Jelena Stanišić, 01.12.2012.
 • Strategije za usvajanje vokabulara kod učenika srednje škole, Slavica Filipović, 19.10.2012.
 • Bilingvizam i etnolingvistička vitalnost imigranata prve i druge generacije, Stanislava Jovičić Vinokić, 02.10.2012.
 • Strategija čitanja kod učenika srednjih škola, Marina Đurđević, 24.09.2012.
 • Upotreba totalnog fizičkog odgovora u predavanju mlađim učenicima, Nataša Krstekanić, 10.05.2012.
 • Igre kao motivaciono sretstvo u nastavi engleskog u srednjim školama, Ivana Maj, 12.11.2011.
 • Prikaz aktivne uloge žene u člancima o seksu i poslu u časopisima za žene, Sofija Beuerle, 08.11.2011.
 • Standardizacija terminologije mešovitih borilačkih veština, Nikola Rupić, 03.11.2011.
 • Uticaj stilova učenja na usvajanje vokabulara engleskog jezika na ranom uzrastu, Vanja Bosanac, 03.11.2011.
 • Učenje reči kroz grupni rad kod učenika osmog razreda osnovne škole, Jasna Kapelan, 07.10.2011.
Vrh strane