Maja Bjelica Andonov

Lektor
Odsek za anglistiku
4853852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date March 10, 2022

Predmeti

15EJ003 Engleski jezik B2.1
15EJ004 Engleski jezik B2.3
15EJ007 Engleski jezik B2.2
15EJ008 Engleski jezik B2.4
15EJEJ18 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 1
15EJEJ25 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 2
15EJEJ39 Prevođenje sa engleskog jezika na maternji jezik 3
15EJEJ73 Konsekutivno prevođenje
15EF135 Konsekutivno prevođenje
15KSAP03 Prevođenje poslovnih i pravnih tekstova 1 - engleski, nemački i francuski
15KSAP04 Uvod u konsekutivno prevođenje 1
15KSAP10 Uvod u konsekutivno prevođenje 2
15KSAP22 Konferencijsko prevođenje 1
15KSAP28 Konferencijsko prevođenje 2

Bibliografija

Other papers

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov, and Viktorija Krombholc
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-6065-302-6
Strana od 107
Strana do 124
Vrh strane