prof. dr Viktorija Krombholc

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date January 19, 2024

Predmeti

15DFJ45 Čitanja kanonske književnosti kroz kvir teoriju
15DFK24 Romani Andžele Karter
15EJEJ26 Engleska književnost 4
15EJEJ82 Savremena britanska drama
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM034 Neoviktorijanski žanr u anglofonoj književnosti i kulturi
15EM037 Transgresivna književnost
15EF28 Engleska književnost 4

Bibliografija

Other papers

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, Strani jezici na Filozofskom fakultetu: Primenjenolingvistička istraživanja, pp. 107 - 124, 2015

Autori Jagoda Topalov, Maja Bjelica Andonov, and Viktorija Krombholc
Godina 2015
ISSN/ISBN 978-86-6065-302-6
Strana od 107
Strana do 124

Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom

J. Topalov, V. Krombholc, Virtuelna kolaboracija u nastavi engleskog jezika - TeachingEnglish.org.uk i Skype in the Classroom, Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika, pp. 9 - 22, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012

Autori Jagoda Topalov and Viktorija Krombholc
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-105-3
Strana od 9
Strana do 22

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Predstave traume u video igrama: Draga Ester, Trauma, Um: Put za Talamus, Matija Cvetanović, 30.10.2023.
  • Poetika nasilja u romanima Krvavi meridijan i Ovo nije zemlja za starce Kormaka Makartija, Reka Šerfeze, 28.10.2022.
  • Klasa, rod i seksualnost u romanima Andžele Karter, Stefan Čizmar, 22.07.2021.
  • Lik guvernante u romanu Agnes Grej En Bronte, Jovana Vasić, 14.07.2021.
Vrh strane