prof. dr Aleksandar Kavgić

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date June 14, 2020

Predmeti

15EJEJ01 Gramatika engleskog jezika 1
15EJEJ08 Gramatika engleskog jezika 2
15EJEJ62 Uvod u istorijsku lingvistiku
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM012 Informatičke tehnologije i prevođenje
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF1 Gramatika engleskog jezika 1
15EF120 Uvod u istorijsku lingvistiku
15EF21 Gramatika engleskog jezika 2
15KSAP06 Istraživanje i priprema za usmeno i pismeno prevođenje
15KSAP12 Prevodilačke tehnologije i alatke
15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15KSAP24 Audiovizuelno prevođenje 1
15KSAP27 Lokalizacija
15KSAP30 Audiovizuelno prevođenje 2

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Veza između prevodilačkih procesa i pogrešnih prevoda sa engleskog na srpski: studija slučaja na korpusu odabranih titlova filma i TV serije, Igor Rađen, 27.09.2023.
 • #WWG1WGA: Uticaj engleskog jezika na srpski javni diskurs o američkim predsedničkim izborima 2020., Ksenija Došen, 29.09.2022.
 • Analiza audio-vizuelnog prevođenja verbalnog humora na korpusu titlova serije „Vesele sedamdesete", Margareta Popov, 29.09.2022.
 • Analiza prevođenja provokativnog i politički nekorektnog verbalnog humora u korpusu nezvaničnih paralelnih titlova serije Rik i Morti, Žarko Cvejić, 01.07.2022.
 • Prevođenje savremenih engleskih idioma na srpski: studija slučaja na seriji ,,Kako sam upoznao vašu majku“ / Prevođenje savremenih engleskih idioma na srpski: studija slučaja na seriji ,,Kako sam upoznao vašu majku“, Bojana Petrović, 23.07.2020.
 • Novinarska transkreacija agencijskih novosti sa engleskog na srpski: članci Asošijeted presa i Rojtersa na internetskom portalu Blica, Katarina Radovanović, 26.05.2020.
 • Kritička analiza prevoda verbalnog humora u seriji „Moderna porodica”, Nastasja Deretić, 31.10.2018.
 • Analiza prevoda ličnih imena u kratkim pričama Radjarda Kiplinga iz njegovog dela „Knjiga o džungli“, Sara Međugorac, 25.05.2018.
 • Prevod vlastitih imena sa engleskog na srpski: poređenje nezvaničnih titlova Igre prestola i prevoda knjiga iz serije Pesma leda i vatre, Jovana Jović, 27.04.2018.
 • Prenos engleskih ličnih imena na srpski: analiza paralelnog korpusa titlova dečjih filmova, Boško Marijan, 28.10.2017.
 • Prevođenje vanjezičkih kulturno-specifičnih referenci u seriji Gilmorove devojke: analiza paralelnog korpusa, Natalija Marijanušić, 26.10.2017.
 • Prevođenje kulturnih termina sa engleskog na srpski u Beleškama s malog ostrva Bila Brajsona, Đorđe Vučinić, 18.10.2016.
 • Problem ekvivalenata u vodoprivrednoj terminologiji u srpskom i engleskom jeziku, Jelena Repac, 15.10.2016.
 • Strategije prevođenja za adaptaciju stila i registra naučno-popularnog teksta „Formule ljubavi“ autora Zorana Milivojevića, Kristina Sudarević, 29.09.2016.
 • Pragmatičke strategije postizanja marketinške namere na engleskom i srpskom na društvenim mrežama: korpusna analiza, Svetlana Kovačević, 29.09.2016.
 • Efikasnost upotrebe interaktivne table u nastavi engleskog kao stranog jezika: studija sluačja među učenicima šestog razreda, Zita Vajda, 22.09.2016.
 • Humoristički efekti različitih strategija titlovanja pri prenosu engleskih kulturno-specifičnih elemenata na srpskom jeziku, Tijana Otašević, 01.08.2016.
 • Merenje kvaliteta prevoda višečlanih izraza: poređenje Google prevodioca i intuicije izvornog govornika, Olivera Korpaš, 11.06.2016.
 • Kontakt sa drugim jezicima kao uzrok deiktičke promene u engleskom jeziku, Vanja Vasiljević, 30.10.2015.
 • Engleska leksika iz domena fantastike: korpusna analiza prevoda na srpski jezik, Ana Stanišić, 28.10.2015.
Vrh strane