Први дан пријаве кандидата

Студијски програм

Пријављено

Српска филологија: Српски језик и књижевност

13

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

Српска књижевност и језик

20

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

7

Енглески језик и књижевност

82

Немачки језик и књижевност

26

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

7

Руски језик и књижевност

5

Мађарски језик и књижевност

7

Словачки језик и књижевност

1

Румунски језик и књижевност

1

Русински језик и књижевност

0

Историја

21

Педагогија

48

Психологија

198

Социологија

10

Филозофија

7

Журналистика

29

Социјални рад

42

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

8

Укупно

532

 
Врх стране