Први конкурсни рок

  • пријављивање кандидата: од 21. септембра до 16. октобра 2020. године
  • пријемни испит за студијски програм, Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење 19. октобар 2020. године у 10:00 часова
  • објављивање прелиминарне ранг листе најкасније 21. октобра 2020. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу –  23. октобра 2020. године (од 9: до 12:00 часова)
  • коначна ранг листа 23. октобра 2020. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата: 26. и 27. октобар 2020. године на шалтерима Студентске службе од 10:00 до 14:00 - Уколико се не упишете у предвиђеним терминима, губите право уписа!
Врх стране