Документа за пријаву

Поштовани кандидати,

Документацију за пријаву на конкурс можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас. Молимо Вас да пријаве не шаљете поштом јер их нећемо уважити !!!

- Конкурсни лист
- Диплому са основних академских студија (фотокопију, оригинал на увид) са додатком дипломе или уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на основним академским студијама
- Диплому са додатком дипломе о завршеним мастер академским студијама (фотокопију, оригинал на увид) или уверење о завршеним мастер академским студијама(фотокопију, оригинал на увид) и оригинал уверење о положеним испитима на мастер академским студијама
- Диплому магистра (фотокопију, оригинал на увид)
- Уверење о положеним испитима на претходно завршеним магистарским студијама (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биобиблиографија са акцентом на стручни и научни рад
- Обавезно приложити објављене радове у штампаном облику
- Доказ о уплати накнаде на пријаву на конкурс (20.000,00 динара)

Врх стране