Документа за упис

Поштовани кандидати,

Документацију за упис можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас.

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

1. два обрасца  ШВ-20
2. две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
3. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената (7.000 динара)
4. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте (1 рата школарине)
5. индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу на 700 динара)
6. оригинал диплому о положеном завршном односно матурском испиту

*Све уплате се врше на исти жиро-рачун факултета

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају !!!

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

  • 1. рата приликом уписа године
  • 2. рата до 10. јануара
  • 3. рата до 10. марта
  • 4. рата приликом овере летњег семестра

 

Врх стране