Вести

Архива вести
Позив за годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског факултета

Позив за годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског факултета

Опште

У складу са Правилником за додељивање годишњих награда најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског фаултета, Факултет поводом обележавања 1. децембра Дана Факултета објављује Позив за годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Филозофски факултет додељује две равноправне годишње награде најбољим младим истраживачима или студентима докторских студија: награду за област друштвених наука и награду за област хуманистичких наука.

Добитницима награда се додељују диплома и новчана награда у износу oд 60.000,00 динара по добитнику.

Позив за слање прилога за Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду

Позив за слање прилога за Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду

Опште

Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду је часопис који објављује радове из области језика и књижевности, осим методике наставе језика и књижевности, од 2010. године. Позивамо вас да својим прилогом допринесете квалитету н...

Избори за Студентски парламент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Избори за Студентски парламент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Опште

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-188/3 Дана, 10.9.2020. године   На основу члана 6  Правилника  о спровођењу избора за Студентски парламент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, декан Факултета доноси   ОДЛ...

 • Ибероамерички центар
 • CUF - Université de Novi Sad
 • Центар за историјска истраживања
 • Eduroam
 • Туристичка организација Новог Сада
 • Memsource
 • Центар за подршку студентима
 • Педагошки центар
 • ECDL Serbia
 • Регистар близанаца
 • Agence Universitaire de la Francophonie
 • Центар за бихејвиоралну генетику
 • Лабораторија за експерименталну психологију
 • International summer school
 • CSFL: Let's learn Serbian
 • Конфуцијев институт
 • Центар за усавршавање наставника
 • Центар за језике
Врх стране