Упис и услови коришћења

Корисници Библиотеке могу да буду:
◦ студенти Филозофског факултета свих нивоа студија
◦ наставници, сарадници и остали запослени на Филозофском факултету
◦ студенти и наставници осталих факултета
◦ страни држављани на научном раду у нашој земљи
◦ остали пунолетни грађани.

Чланови Библиотеке могу да буду:
◦ студенти Филозофског факултета свих нивоа студија
◦ наставници, сарадници и остали запослени на Филозофском факултету.

Учлањење у Библиотеку врши се у Централној читаоници (П10 /приземље), лично, уз приложен индекс и личну исправу (лична карта или пасош) i попуњен Захтев за учлањивање. По учлањењу студенти добијају чланску карту (залепљена на корице индекса), која важи до краја студија и обавезна је при коришћењу услуга Библиотеке.

Моле се корисници:
◦ да се придржавају правила Библиотеке, као саставног дела Факултета,
◦ да пре усласка у Читаоницу оставе своје ствари и гардеробу,
◦ да при уласку у Читаоницу предају чланску карту библиотекару,
◦ да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и да је чувају,
◦ да не ремете ред и тишину,
◦ да се пристојно односе према другим корисницима и запосленима.

Од библиотекара се очекује:
◦ да корисницима буде доступан у оквиру радног времена,
◦ да кориснике упозна са њиховим правима и са услугама Библиотеке,
◦ да пружи одговарајућу стручну помоћ кориснику Библиотеке,
◦ да се подједнако односи према свим категоријама својих корисника
   у погледу доступности публикација,
◦ да према кориснику буде љубазан и предусретљив.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/186/Upis_i_uslovi_koriscenja.JPG
Врх стране