Други конкурсни рок

  • пријављивање кандидата1. и 2. септембар 2022. године
  • полагање пријемног испита 5. и 6. септембар 2022. године
  • објављивање прелиминарне ранг листе 7. септембар 2022. године
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу 9. септембар 2022. године
  • објављивање коначне ранг листе  9. септембар 2022. године
  • упис примљених кандидата – 12. и 13. септембар 2022. године
Врх стране