Други дан пријаве кандидата - II рок

Студијски програм

Пријављено други дан

Пријављено укупно

Српска филологија: Српски језик и књижевност

3

4

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

0

Српска књижевност и језик

1

4

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

0

1

Енглески језик и књижевност

0

0

Немачки језик и књижевност

2

5

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

0

2

Руски језик и књижевност

1

3

Мађарски језик и књижевност

2

2

Словачки језик и књижевност

1

1

Румунски језик и књижевност

0

0

Русински језик и књижевност

0

0

Историја

2

6

Педагогија

0

0

Психологија

0

0

Социологија

3

7

Филозофија

3

3

Журналистика

0

0

Социјални рад

0

0

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

0

0

Укупно

18

38

 
Врх стране