Рaдни кaлeндaр


Радни календар за школску 2021/22. годину

Испитни рокови, датуми пријављивања и одржавања испита
у школској 2021/22. години

Редовни испитни рокови за све студенте

Испитни рок

Пријава

Испити

Јануарски

04.01. до 06.01.

10.01. дo 25.01.

Фебруарски

    26.01. до 27.01.

31.01. до 14.02.

Априлски

22.03. до 24.03.

30.03. до 10.04.

Јунски

23.05. до 26.05.

01.06. до 23.06.

Септембарски

23.08. до 25.08.

29.08. до 11.09.

Октобарски

12.09. до 15.09.

17.09. до 29.09.

Ванредни испитни рокови за све студенте

Испитни рок

Пријава

Испити

Новембарски

09.11. до 11.11.

15.11. до 21.11.

(одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Децембарски

07.12. до 09.12.

13.12. до 19.12. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Мартовски

01.03. до 03.03.

07.03. до 13.03. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

Мајски

04.05 до 05.05.

09.05. до 15.05. (одржавање испита у терминима за консултације или викендом)

-    Овера зимског семсетра је 17. фебруара 2022. године
-    Овера летњег семестра је 1. јуна 2022. године

  • Студентска евалуација за зимски семестар одржаће се од 10. до 25. јануара 2022. године
  • Студентска евалуација за летњи семестар одржаће се од 01. до 23. јуна 2022. године
Врх стране