Међународни пројекти

Међународни пројекти у току

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ

 • ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
 1. Назив пројекта: Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education (DUALMON)
  Ознака пројекта: 617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: доц. др Биљана Лунгулов
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.erasmusplus.ac.me/?projekat=strengthening-capacities-for-the-implementation-of-dual-education-in-montenegro-higher-education-dualmon
  Трајање: 2020-2023
 2. Назив пројекта: Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA)
  Ознака пројекта: 598307-EPP-1-2018-1-АL-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Европски универзитет у Тирани, Албанија
  Руководилац на УНС: проф. др Александар Кавгић
  Интернет страница пројекта: https://evivaproject.eu/
  Трајање: 2018 – 2021
 3. Назив пројекта: Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (PRO-VET)
  Ознака пројекта: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPКА2-CBHE-JP 
  Координатор: Универзитет примењених наука ЈАМК, Финска
  Руководилац на УНС: Проф. др Александар Грубор (за ФФ: проф. др Јасмина Коџопељић)
  Учесници са ФФ: 3 - проф. др Јасмина Коџопељић, доц. др Биљана Лунгулов, доц. др Стефан Нинковић
  Интернет страница пројекта: https://www.provet.online/
  Трајање: 2018 – 2021
 • СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА
 1. Назив пројекта: Self-identification in a multiethnic environment as a means of ethnic tolerance under the Erasmus+ programme (JaSoм)
  Ознака пројекта: 2019-1-SK01-KA201-060682
  Координатор: Матеј Бел Универзитет, Банска Бистрица, Словачка
  Руководилац на УНС: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници на ФФ : 4 - доц. др Зузана Тирова, доц. др Јасна Ухларик, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта:
  Трајање: 2019 – 2022
 2. Назив пројекта: Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture (Cultuforma)
  Ознака пројекта: 2018-1-RS01-KA204-000424
  Координатор: Удружење професора шпанског језика Србије, Београд, Србија
  Руководилац на УНС: доц. др Бојана Ковачевић Петровић
  Интернет страница пројекта: http://www.apes.edu.rs/projekat-ka2/
  Трајање: 2018 – 2020
 • ЖАН МОНЕ – МОДУЛ
 1. Назив пројекта: Strengthening European Cultural Identity through Interdisciplinary Heritage Studies (euCULTher)
  Ознака пројекта: 611433-EPP-1-2019-1-RSEPPJMO-MODULE
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на УНС: Проф. др Аница Драганић
  Учесник са ФФ: проф. др Душан Ристић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.euculther.uns.ac.rs/
  Трајање: 2019 – 2022

 

ПРОГРАМ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ

 1. Назив пројекта: Foundations for Futures Europe (FFE)
  Ознака пројекта: 625836-CITIZ-1-2020-1-IE-CITIZ-CIV
  Координатор: Maynooth University (MU), Ирска
  Руководилац на УНС ФФ: доц. др Биљана Лунгулов
  Број учесника са ФФ: 4 - доц. др Биљана Лунгулов,  проф. др Павле Секеруш,  проф. др Алексеј Кишјухас, проф. др Јелена Клеут
  Интернет страница пројекта: https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a6013a41-4655-44b2-9602-d2d39a0339a2
  Трајање: 2021-2022

 

COST пројекти

 1. Назив пројекта: LGBTI+Social and Economic (in)equalities
  Ознака пројекта: CA19103
  Координатор: Anna Einarsdottir са Универзитета Јорк, Велика Британија
  Руководилац за ФФ: проф. др Владимир Михић
  Учесници са ФФ: проф. др Владимир Михић, доц. др Бојана Бодрожа, Ведрана Мирковић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/cost-action/lgbti-social-and-economic-inequalities/
  Трајање: 2020-2024
 2. Назив пројекта: Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (YOUNGIN)
  Ознака пројекта: CA17114
  Координатор: Универзитет у Талину, Естонија
  Руководилац на УНС: проф. др Алексеј Кишјухас
  Интернет страница пројекта: https://young-in.eu/
 3. Назив пројекта: European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (APPLY)
  Ознака пројекта: CA17132
  Координатор: Универзитет Нова у Лисабону, Лисабон, Португалија
  Руководилац на УНС: проф. др Јелена Клеут
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://publicpolicyargument.eu/
  Трајање: 2018 – 2022
 4. Назив пројекта: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe (RECAST)
  Ознака пројекта: CA16211
  Координатор: Хозе Марија Розалес, Универзитет у Малаги, Шпанија
  Руководилац на УНС: проф. др Марко Шкорић и доц. др Александар Томашевић
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта: https://www.uma.es/costactionrecast/
  Трајање: 2017-2021

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

 1. Назив пројекта: Dynamics and Perspectives of Contemporary Slovak Language as a Minority Language in Serbian Vojvodina Region
  Ознака пројекта: 337-00-107/2019-09/01
  Руководилац на ФФ: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници са ФФ: 4 - доц. др Јасна Ухларик, доц. др Даниела Марчок, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Трајање: до 2021.
 2. Прojeкaт: Културни трансфер и транснационална интелектуална поља под комунистичком диктатуром. Модернитет и антимодернитет на Западу и на Истоку: Француска, Румунија, Србија
  Руководилац на ФФ: проф. др Павле Секеруш
  Број учесника са ФФ: 3 – проф. др Павле Секеруш, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Вирђинија Поповић

 

 

Слике

 • /uploads/attachment/strana/150/Medunarodni_projekti.jpg
Врх стране