Међународни пројекти

HORIZONT 2020

 1. Назив пројекта: Embedding RRI in Western Balkan Countries: Enhancement of Self-Sustaining R&I Ecosystems (WBC-RRI.NET)
  Ознака пројекта: 101006279
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: проф. др Снежана Смедеревац
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта:
  Трајање: 2021-2022

ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКТИ

 • ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
 1. Назив пројекта: Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education (DUALMON)
  Ознака пројекта: 617392-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на ФФ: доц. др Биљана Лунгулов
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.erasmusplus.ac.me/?projekat=strengthening-capacities-for-the-implementation-of-dual-education-in-montenegro-higher-education-dualmon
  Трајање: 2020-2023
 2. Назив пројекта: Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA)
  Ознака пројекта: 598307-EPP-1-2018-1-АL-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Европски универзитет у Тирани, Албанија
  Руководилац на УНС: доц. др Александар Кавгић
  Интернет страница пројекта: https://evivaproject.eu/
  Трајање: 2018 – 2021
 3. Назив пројекта: Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (PRO-VET)
  Ознака пројекта: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPКА2-CBHE-JP 
  Координатор: Универзитет примењених наука ЈАМК, Финска
  Руководилац на УНС: Проф. др Александар Грубор (за ФФ: проф. др Јасмина Коџопељић)
  Учесници са ФФ: 3 - проф. др Јасмина Коџопељић, доц. др Биљана Лунгулов, доц. др Стефан Нинковић
  Интернет страница пројекта: https://www.provet.online/
  Трајање: 2018 – 2021
 • СТРАТЕШКА ПАРТНЕРСТВА
 1. Назив пројекта: Self-identification in a multiethnic environment as a means of ethnic tolerance under the Erasmus+ programme (JaSoм)
  Ознака пројекта: 2019-1-SK01-KA201-060682
  Координатор: Матеј Бел Универзитет, Банска Бистрица, Словачка
  Руководилац на УНС: доц. др Зузана Тирова
  Учесници на ФФ :  доц. др Јасна Ухларик, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/projekt-erasmus/
  Трајање: 2019 – 2022
 2. Назив пројекта: Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture (Cultuforma)
        Ознака пројекта: 2018-1-RS01-KA204-000424
        Координатор: Удружење професора шпанског језика Србије, Београд, Србија
        Руководилац на УНС: др Бојана Ковачевић Петровић
        Интернет страница пројекта: http://www.apes.edu.rs/projekat-ka2/
        Трајање: 2018 – 2020
 • ПАРТНЕРСТВА ЗА САРАДЊУ
 1. Назив пројекта:  Literature in praxis: Professional challenges of reading, translating and editing in digital age (LITPRAX)
        Ознака пројекта:  KA220-HED-40A3814B
        Координатор: Универзитет у Љубљани, Словенија
        Руководилац на УНС: др Бојана Ковачевић Петровић
        Учесници на ФФ : др Ивана Георгијев
        Интернет страница пројекта:
        Трајање: 2022 – 2024
 • ЖАН МОНЕ – МОДУЛ
 1. Назив пројекта: Strengthening European Cultural Identity through Interdisciplinary Heritage Studies (euCULTher)
  Ознака пројекта: 611433-EPP-1-2019-1-RSEPPJMO-MODULE
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на УНС: Проф. др Аница Драганић
  Учесник са ФФ: доц. др Душан Ристић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.euculther.uns.ac.rs/
  Трајање: 2019 – 2022

ПРОГРАМ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ

 1. Назив пројекта: Foundations for Futures Europe (FFE)
  Ознака пројекта: 625836-CITIZ-1-2020-1-IE-CITIZ-CIV
  Координатор: Maynooth University (MU), Ирска
  Руководилац на УНС ФФ: доц. др Биљана Лунгулов
  Број учесника са ФФ: 4 - доц. др Биљана Лунгулов,  проф. др Павле Секеруш,  проф. др Алексеј Кишјухас, проф. др Јелена Клеут
  Интернет страница пројекта: https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a6013a41-4655-44b2-9602-d2d39a0339a2
  Трајање: 2021-2022

COST пројекти

 1. Назив пројекта: LGBTI+Social and Economic (in)equalities
  Ознака пројекта: CA19103
  Координатор: Anna Einarsdottir са Универзитета Јорк, Велика Британија
  Руководилац за ФФ: проф. др Владимир Михић
  Учесници са ФФ: проф. др Владимир Михић, доц. др Бојана Бодрожа, Ведрана Мирковић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/cost-action/lgbti-social-and-economic-inequalities/
  Трајање: 2020-2024
 2. Назив пројекта: Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth (YOUNGIN)
  Ознака пројекта: CA17114
  Координатор: Универзитет у Талину, Естонија
  Руководилац на УНС: др Алексеј Кишјухас
  Интернет страница пројекта: https://young-in.eu/
 3. Назив пројекта: The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
  Ознака пројекта: CA18214
  Координатор: проф. Илариа Мариоти, Политехнички универзитет у Милану, Италија
  Руководилац за ФФ: проф. др Борис Попов
  Учесници са ФФ: Владан Видицки, Драгана Јелић
  Интернет страница пројекта: https://www.cost.eu/actions/CA18214/#tabs+Name:Description
  Трајање: 2019 - 2023
 4. Назив пројекта: Transnational collaboration on bullying, migration and integration at school level
  Ознака пројекта: CA18115
  Координатор: James O’Higgins Norman, Dublin City University
  Руководилац на ФФ: Проф. др Бојана Динић (члан управног одбора за Србију) и доц. др Бојана Бодрожа (заменик члана управног одбора за Србију)
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта:  www.tribesproject.com <http://www.tribesproject.com/>
  Трајање: 2019-2023
 5. Назив пројекта: European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (APPLY)
  Ознака пројекта: CA17132
  Координатор: Универзитет Нова у Лисабону, Лисабон, Португалија
  Руководилац на УНС: др Јелена Клеут
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: https://publicpolicyargument.eu/
  Трајање: 2018 – 2022
 6. Назив пројекта: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe (RECAST)
  Ознака пројекта: CA16211
  Координатор: Хозе Марија Розалес, Универзитет у Малаги, Шпанија
  Руководилац на УНС: проф. др Марко Шкорић и асистент Александар Томашевић
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта: https://www.uma.es/costactionrecast/
  Трајање: 2017-2021

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

 1. Назив пројекта: Dynamics and Perspectives of Contemporary Slovak Language as a Minority Language in Serbian Vojvodina Region
  Ознака пројекта: 337-00-107/2019-09/01
  Руководилац на ФФ: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници са ФФ: 4 - доц. др Јасна Ухларик, доц. др Даниела Марчок, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Трајање: до 2021.
 2. Назив пројекта: Културни трансфер и транснационална интелектуална поља под комунистичком диктатуром. Модернитет и антимодернитет на Западу и на Истоку: Француска, Румунија, Србија
  Руководилац на ФФ: проф. др Павле Секеруш
  Број учесника са ФФ: 3 – проф. др Павле Секеруш, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Вирђинија Поповић
 3. Назив пројекта: Tourisme, culture et enseignement du FLE en contexte universitaire (Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) – TCE-FLE
  Координатор:  Универзитет Пол Валери Монпеље 3, Француска
  Руководилац на ФФУНС:  доц. др Вања Матић Манић
  Учесници са ФФ: 4 (доц. др Вања Матић Манић,  проф. др Татјана Ђурин, доц. др Наташа Поповић, асистент др Небојша Влашкалић)
  Трајање пројекта: 2021-2022
 4. Назив пројекта: University Partnerships - History and Memory in African American Studies: From Slavery to Civil Rights
  Координатор:  Универзитет у Индијани, САД
  Руководилац на ФФУНС:  проф. др Александра Изгарјан
  Учесници са ФФ: проф. др Сабина Халупка Решетар, проф. др Ђорђе Ђурић и доц. др Мирослав Павловић 
  Трајање пројекта:

 

Ажурирано: 7.12.2021.
Припремила Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте

Слике

 • /uploads/attachment/strana/150/Medunarodni_projekti.jpg
Врх стране