Одбране магистарских теза и докторских дисертација

2020.
Одбрана докторске дисертације

- Атила Пфајфер браниће докторску дисертацију 30. 09. 2020. године у 12:00 часова у учионици број 301.
Тема: Историја Бача од позног средњег века до опадања моћи Османског царства
Комисија: проф. др Борис Стојковски, проф. др Александар Крстић, доц. др Мирослав Павловић, проф. др Ђура Харди, проф. др Золтан Ђере

- Исидора Кораћ браниће докторску дисертацију 30. 09. 2020. године у 16:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Хоризонтално учење у функцији подстицања професионалног развоја наставника и васпитача
Комисија: проф. др Јелена Ђерманов, проф. др Светлана Костовић, доц. др Јасмина Клеменовић, проф. др Вера Радовић, проф. др Маријана Косановић

- Снежана Кљакић браниће докторску дисертацију 29. 09. 2020. године у 12:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Семантичко-синтаксички међуоднос фазног глагола и комплемента у енглеском и српском језику – контрастивни приступ
Комисија: проф. др Предраг Новаков, проф. др Душанка Звекић-Душановић, доц. др Дејан Каравесовић, проф. др Наташа Миливојевић

- Вања Слијепчевић браниће докторску дисертацију 25. 09. 2020. године у 12:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Значај перцепције праведности, етичке климе и личних карактеристика за предвиђање контрапродуктивног радног понашања
Комисија: доц. др Јелена Матановић, проф. др Светлана Чизмић, проф. др Марица Шљукић, проф. др Небојша Мајсторовић

- Снежана Паравиња Шкрбић браниће докторску дисертацију 30.07.2020. године у 13:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Унапређивање писменог изражавања ученика у млађим разредима основне школе применом корелацијско-интеграцијског система
Комисија: проф др Сања Елез, проф. др Бранка Јакшић Провчи, доц. др Биљана Лунгулов, проф. др Оливера Радуловић

- Ивана Чанчар браниће докторску дисертацију 07.07.2020. године у 11:00 часова у сали број 323/III.
Тема: Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја
Комисија: проф. др Јасмина Грковић Мејџор, проф. др Виктор Савић, проф. др Наташа Драгин

- Драган Бабић браниће докторску дисертацију 25.06.2020. године у 11:00 часова у сали број 114/I.
Тема: Тематизација Првог светског рата у српској и англоамеричкој прози од 1914. до 1940: компаративна анализа
Комисија: проф. др Зоран Пауновић, проф. др Бојана Стојановић Пантовић, проф. др Михајло Пантић, проф. др Владимир Гвозден

- Кристина Крстић браниће докторску дисертацију 23.06.2020. у 11:00 у сали 114/I.
Тема: Улога родитеља током преласка детета из предшколске установе у школу
Комисија: проф. др Јасмина Клеменовић, проф. др Марија Зотовић-Костић, доц. др Далиборка Поповић, проф. др Слађана Зуковић

- Дејан Ђорђић браниће докторску дисертацију 19.06.2020. у 11:00 у сали 114/I.
Тема: Школска клима као корелат резилијентности ученика
Комисија: проф. др Слађана Зуковић, проф. др Светлана Шпановић, проф. др Руженка Шимоњи Чернак, проф. др Оливера Кнежевић Флорић

- Марија Ивановић браниће докторску дисертацију 30.01.2020. у 14:00 у сали 114/I.
Тема: Систем перцептивних активности у унапређењу музичке перцепције и рецепције код деце
Комисија: проф. др Светлана Костовић, проф. др Марија Зотовић-Костић, доц. др Наташа Црњански, проф. др Јасмина Клеменовић.

Одбрана магистарске тезе

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Врх стране