Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је стручни орган Факултета који одлучује о питањима од интереса за реализацију наставе, наставног, научног и истраживачког рада. Наставно-научно веће чине представници одсека из реда наставника.

05.10.2021. - Оглас за избор демонстратора (Формулар за пријаву)

Пословник о раду Наставно-научног већа

Чланови Наставно-научног већа 2021-2024

Деканат
др Ивана Живанчевић-Секеруш
др Оливера Кнежевић-Флорић
др Зоран Пауновић
др Јасмина Коџопељић
др Миливој Алановић
Душан Мишковић

Одсек за англистику
др Наташа Милићевић
др Аријана Лубурић Цвијановић

Одсек за германистику
др Каталин Озер
др Гордана Ристић

Одсек за историју
др Ђура Харди
др Ђорђе Ђурић

Одсек за компаративну књижевност
др Владимир Гвозден
др Павле Ботић

Одсек за медијске студије
др Смиљана Милинков
др Јелена Клеут

Одсек за педагогију
др Слађана Зуковић
др Станислава Марић Јуришин

Одсек за психологију
др Љиљана Михић
др Бојан Јаничић

Одсек за романистику
др Диана Поповић
др Сања Маричић Месаровић

Одсек за румунистику
др Ивана Иванић
др Вирђинија Поповић

Одсек за славистику
др Наташа Ајџановић
др Маја Крстић

Одсек за словакистику
др Jасна Ухларик
др Марина Шимак Спевакова

Одсек за социологију
др Душан Ристић
др Јована Чикић

Одсек за српски језик и лингвистику
др Исидора Бјелаковић
др Марина Курешевић

Одсек за српску књижевност
др Сања Париповић Крчмар
др Миливој Ненин

Одсек за филозофију
др Уна Поповић
др Дамир Смиљанић

Одсек за хунгарологију
др Ева Толди
др Едита Андрић

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/47/DSCF0630.JPG
Врх стране