Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće je stručni organ Fakulteta koji odlučuje o pitanjima od interesa za realizaciju nastave, nastavnog, naučnog i istraživačkog rada. Nastavno-naučno veće čine predstavnici odseka iz reda nastavnika.

3.11.2020. - Oglas za izbor demonstratora (Formular za prijavu)

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Članovi Nastavno-naučnog veća 2018-2021

Dekanat
dr Ivana Živančević-Sekeruš
dr Olivera Knežević-Florić
dr Zoran Paunović
dr Jasmina Kodžopeljić
dr Milivoj Alanović
Jelena Mirić

Odsek za anglistiku
dr Ivana Đurić-Paunović
dr Nataša Milićević

Odsek za germanistiku
dr Gordana Ristić
dr Katalin Ozer

Odsek za istoriju
dr Ivan Jordović
dr Vesna Manojlović-Nikolić

Odsek za komparativnu književnost
dr Vladimir Gvozden
dr Pavle Botić

Odsek za medijske studije
dr Dejan Pralica
dr Smiljana Milinkov

Odsek za pedagogiju
dr Jovana Milutinović
dr Jelena Đermanov

Odsek za psihologiju
dr Dušanka Mitrović
dr Jelica Petrović

Odsek za romanistiku
dr Tamara Valčić Bulić
dr Aleksandra Blatešić

Odsek za rumunistiku
dr Ivana Ivanić
dr Laura Spariosu

Odsek za rusinistiku
dr Janko Ramač
dr Mihajlo Fejsa

Odsek za slavistiku
dr Marija Stefanović
dr Nataša Ajdžanović

Odsek za slovakistiku
dr Jasna Uhlarik
dr Marina Šimak Spevakova

Odsek za sociologiju
dr Dušan Ristić
dr Jovana Čikić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
dr Dušanka Zvekić Dušanović
dr Isidora Bjelaković

Odsek za srpsku književnost
dr Milivoj Nenin
dr Zorica Hadžić

Odsek za filozofiju
dr Dragan Prole
dr Una Popović

Odsek za hungarologiju
dr Eva Toldi
dr Edita Andrić

Slike

  • /uploads/attachment/strana/47/DSCF0630.JPG
Vrh strane