Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće je stručni organ Fakulteta koji odlučuje o pitanjima od interesa za realizaciju nastave, nastavnog, naučnog i istraživačkog rada. Nastavno-naučno veće čine predstavnici odseka iz reda nastavnika.

08.11.2021. - Oglas za izbor demonstratora (Formular za prijavu)

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog veća

Članovi Nastavno-naučnog veća 2021-2024

Dekanat
dr Ivana Živančević-Sekeruš
dr Olivera Knežević-Florić
dr Zoran Paunović
dr Jasmina Kodžopeljić
dr Milivoj Alanović
Dušan Mišković

Odsek za anglistiku
dr Nataša Milićević
dr Arijana Luburić Cvijanović

Odsek za germanistiku
dr Katalin Ozer
dr Gordana Ristić

Odsek za istoriju
dr Đura Hardi
dr Đorđe Đurić

Odsek za komparativnu književnost
dr Vladimir Gvozden
dr Pavle Botić

Odsek za medijske studije
dr Smiljana Milinkov
dr Jelena Kleut

Odsek za pedagogiju
dr Slađana Zuković
dr Stanislava Marić Jurišin

Odsek za psihologiju
dr Ljiljana Mihić
dr Bojan Janičić

Odsek za romanistiku
dr Diana Popović
dr Sanja Maričić Mesarović

Odsek za rumunistiku
dr Ivana Ivanić
dr Virđinija Popović

Odsek za rusinistiku
prof. dr Mihajlo Fejsa

Odsek za slavistiku
dr Nataša Ajdžanović
dr Maja Krstić

Odsek za slovakistiku
dr Jasna Uhlarik
dr Marina Šimak Spevakova

Odsek za sociologiju
dr Dušan Ristić
dr Jovana Čikić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
dr Isidora Bjelaković
dr Marina Kurešević

Odsek za srpsku književnost
dr Sanja Paripović Krčmar
dr Milivoj Nenin

Odsek za filozofiju
dr Una Popović
dr Damir Smiljanić

Odsek za hungarologiju
dr Eva Toldi
dr Edita Andrić

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/47/DSCF0630.JPG
Vrh strane