Službe

Sekretar Fakulteta
Mirjana Galonja
e-mail adresa: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/450 885

Služba za studentska pitanja i nastavu
Koordinator službe: Željka Nestorović
e-mail adresa: stsluzba@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 76
telefon/faks: 021/450 628
Telefoni i email adrese referenata u studentskoj službi

Služba za finansijsko materijalne poslove
Šef službe: Miroslav Radeka
e-mail adresa: racun@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 79, 450 636

Tehnička služba
Šef službe: Miladin Trifković
e-mail adresa: miladin@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 39 90, 450 732

Služba za opšte i pravne poslove
Koordinator službe: Mirjana Alanović
e-mail adresa: alanovic@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 3897

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
e-mail: international@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485 3921

Slike

  • /uploads/attachment/strana/17/Sluzbe.JPG
Vrh strane