Studije po starom zakonu - plavi indeks / ROKOVI ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Studenti upisani na osnovne studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/21. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2020/21. godine. (Za regulisanje statusa studenta javite se Studentskoj službi).

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2020/21. godine.

Kandidati koji žele da nastave započete studije odnosno da odbrane doktorsku disertaciju započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, neophodno je da se jave u Službu za opšte i pravne poslove (Kancelarija M-9, 021/485-3897) radi regulisanja svog statusa.

ŽELIM DA NASTAVIM/ZAVRŠIM STUDIJE
Studenti koji nisu završili studije a upisani su na studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, da bi nastavili studije moraju da za tekuću školsku godinu produže apsolventski staž. Za produžetak apsolventskog staža potreban vam je indeks i  dokaz o uplati za produžetak apsolventskog staža. Uplatu možete izvršiti na žiro-račun fakulteta prema važećem Cenovniku.

ZAVRŠIO SAM STUDIJE-ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE UVERENJA O DIPLOMIRANJU I DIPLOME
Kada završite studije podnosite Zahtev za izradu uverenja o diplomiranju/diplome na šalteru Studentske službe. Od dokumentacije potrebno je da donesete: Indeks, potvrdu iz biblioteke i dokaz o uplati za izradu uverenja o diplomiranju/diplome na iznos od 4.000 dinara. (Cenovnik). Informaciju o roku izrade uverenja o diplomiranju i diplome dobićete od vašeg referenta.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/760/DSC00469.JPG
Vrh strane