Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta

2022.

Dvanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (1. decembar 2022)
THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND ANGLOPHONE LITERATURES TODAY (ELALT 6), October 29-30, 2022
◦ XVII međunarodna naučna konferencija „Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022”, 1. oktobra 2022. godine (Poziv)
◦ Međunarodna naučna konferencija U povodu 40 godina rusinistike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 30.09.2022. (Program, Programa, Plakat)
◦ 2. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP "SEOBE OD ANTIKE DO DANAS" - PROMETEJ 021: OD AGONA DO PROGONA , 16-17. septembra 2022. (Poziv, Program, Poster)
◦ XV Međunarodni kongres istorije medija RUMUNSKI MEDIJI U DIJASPORI I EGZILU, Novi Sad, 16–17. septembar 2022. (Poziv, Program)
◦ Međunarodni naučni skup „U povodu 40 godina rusinistike", 30. septembra i 01. oktobra 2022. (Poziv, Povolanka)
Festivala pomirenja, 25-27. jun 2022, Novi Sad
◦ SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS - SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA, 28. 5. 2022. (Program skupa, Knjiga apstrakata s programom)
Poziv studentima novinarstva za učešće na 7. Međunarodnom festivalu „On the Record“ od 27. do 29. maja 2022. godine (Poziv, Call) Program festivala
◦ NAUČNI SKUP Interkulturalna istraživanja i manjinski jezici i književnosti u AP Vojvodini danas, 29.4.2022.
Treća konferencija hispanista Srbije, FFUNS, 9. i 10. april 2022.

2021.

◦ Prva nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Studije video-igara (10-11. decembar 2021).
◦ Međunarodni naučni skup „Slovakistika – aktuelno stanje i perspektive”, 2. decembar 2021. (Program)
Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI - 1.12.2021.
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10, 20. novembar 2021. (Drugi poziv, Program, Kotizacija)
◦ Onlajn konferencija za nastavnike filozofije Filozofija mora da služi (Philosophiae Servias Oportet) - Nastava logike, 13. novembra 2021. (Program)
9th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), 30 October 2021
Savremeni trendovi u psihologiji,  28-30. oktobar 2021.
◦ Stručni skup/simpozijum na temu „Izazovi profesionalnog identiteta pedagoga u savremenom društvenom i obrazovnom kontekstu“, 21.10.2021. (Poziv, Agenda skupa)
Sedmi međunarodni kongres primenjene lingvistike danas –   savremena teorija i praksa, 25. i 26. septembra 2021.
Syntax, Phonology and Language Analysis 14 - SinFonIJA 14, 22-24. septembar 2021.
◦ Konferencija Srpskog sociološkog društva i Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, DRUŠTVENI RAZVOJ I DEMOGRAFSKE PROMENE, 15. maja 2021. (Program, Knjiga apstrakata)

2020.

◦ Jedanaesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum SUSRET KULTURA, 1. decembar 2020. (Poziv)
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 10, 14. i 15. novembar 2020. (Obaveštenje o otkazivanju konferencije)
◦ Međunarodni skup Francuske studije danas (LES ÉTUDES FRANÇAISES AUJOURD’HUI :
Écrire le monde d’hier et d’aujourd’hui en français) koji Odsek za romanistiku organizuje 23. i 24. oktobra (program i knjiga apstrakata)
Radionica „Manjinski identiteti i društvena integracija“, 30. septembar
◦ Konferencija Medijski pluralizam u onlajn okruženju: perspektive korisnika, novinara i medija, 22. maj 2020.
8th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 25th, 2019

2019.

NOVI SAD LINGUISTIC COLLOQUIUM 9 (NS LingColl 9), University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English, 27 December 2019, Room 270 (79/II)
◦ Peti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 20. decembar 2019.
◦ Međunarodna konferencija Francusko-rumunsko srpski kulturni transferi pod komunističkim režimima, Ličnosti, koncepti, prevođenje… / Transferts culturels franco-roumano-serbes sous les régimes communistes, Personnalités, concepts, traductions, enseignement... 29. i 30. novembar 2019. (Program)
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 9, 16. novembar 2019. (Poziv, Opšti raspored, Uplata kotizacije, Plaćanje-inostranstvo, Knjiga apstrakata, Uputstvo za tehničku izradu rukopisa, Template)
◦ Međunarodni naučni skup Postsocijalistička transformacija grada, 12. i 13. novembra 2019.
Savremeni trendovi u psihologiji,  24-27. oktobar 2019.


◦ Međunarodna naučna konferencija Na putu ka provinciji: Promena odnosa između države i malog životnog prostora na području srednjeg Podunavlja (1718-1918), 23-25. oktobar 2019. (Program i knjiga rezimea)
◦ Međunarodna naučna konferencija Mostovi medijskog obrazovanja, 14-15. septembar 2019. (Program)
◦ Međunarodni festival On the Record, 13-15. septembar 2019. (Program)
◦ MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP: POSTSOCIJALISTIČKA TRANSFORMACIJA GRADA, Novi Sad, 12. - 13. 11. 2019. (Poziv)
◦ Romanske studije – juče, danas, sutra / LES ÉTUDES ROMANES AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI / ESTUDIOS ROMÁNICOS: ANTES Y AHORA / GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, 11. i 12. maj 2019. (Program)
7th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 20th, 2019
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)
The Fifth International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT5)" (University of Novi Sad, 9 March 2019)

2018.

◦ Deseti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura (30.11.2018.)
◦ ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2018. - INTERKULT 2018, 13. oktobar 2018.
◦ International conference ”LOVE FOR LOVE’S SAKE” REPRESENTATION OF ROMANTIC LOVE IN SOUTH SLAVIC LITERATURES, University of Vienna, 5-7 July 2018
◦ Studentska filozofska konferencija SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 30. jun i 01. jul 2018.
◦ International Work Shop "Was there ever a Yugoslav Literature", 25. i 26. maja, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ Međunarodna naučna konferencija Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima, 25. maj 2018, Filozofski fakultet
◦ Međunarodna naučna konferencija O književnom delu Lasla Vegela, 24. i 25. maj, Filozofski Fakultet, Novi Sad

2017.

Četvrti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI 1. decembar 2017 / Call for papers for The Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS 1 December 2017
SAVREMENI TRENDOVI U PSIHOLOGIJI, 19-21. oktobar 2017, Filozofski fakultet, Novi Sad
TREĆA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2017, 6-8. oktobar 2017. Novi Sad
◦ DEVETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MOSTOVI MEDIJSKOG OBRAZOVANJA 2017, 15-16. septembar 2017. Novi Sad
Godišnji naučni skup POLYSLAV XXI, 11‒13. septembar 2017. Novi Sad
Konferencija Međunarodnog udruženja za korejsku primenjenu lingvistiku na Filozofskom fakultetu (3-4. jul 2017)
Studentska filozofska konferencija SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 24. i 25. jun 2017.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/155/IMG_2577.JPG
Vrh strane