Izborno veće

Izborno veće čine svi nastavnici koji se nalaze u radnom odnosu na Fakultetu sa punim radnim vremenom.
Izborno veće utvrđuje predlog iz izbor u zvanje nastavnika, vrši izbor u zvanje saradnika, raspisuje konkurs i imenuje komisiju za izbor u zvanje, i daje mišljenje za izbor u zvanje iz naučnih oblasti za koje je fakultet matičan. 

Podaci o kandidatu prijavljenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta
Izveštaj o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje saradnika
Referat o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta
Uputstvo za popunjavanje referata za izbor u zvanje

Slike

  • /uploads/attachment/strana/48/Izbor_u_zvanje.jpg
Vrh strane