Informacije za korisnike

Za korišćenje bibliotečkih fondova i čitaonica neophodna vam je članska karta Biblioteke, koja će biti zalepljena na koricama vašeg indeksa, nakon učlanjenja u Biblioteku.

Za učlanjenje u Biblioteku potrebno je:

- indeks
- lična karta/pasoš


- obrazac za učlanjenje u Biblioteku (kod bibliotekara)

Popunjen obrazac i prateću dokumentaciju možete predati bibliotekarima u Centralnoj čitaonici (P10) u prizemlju svakog radnog dana od 8 do 20 sati. Izdavanje članskih karti je dva dana nakon predavanja dokumentacije.

Člansku  kartu može da koristi samo lice na čije ime ona glasi. Ona važi za sve vreme studija i obavezno se mora pokazati dežurnom bibliotekaru pri svakom korišćenju usluga Biblioteke (pozajmljivanje publikacija, korišćenje čitaonica, računara i sl.). Svaku promenu prebivališta i adrese potrebno je prijaviti zaposlenima u Centralnoj čitaonici (P10).

Dodatne informacije:
telefon: 021 485 3986
E-mail: biblioteka@ff.uns.ac.rs

Vrh strane