Dokumenta za prijavu

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šaljete poštom jer ih nećemo uvažiti !!!

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije dokumenata-fotokopije ne treba overavati:

  • svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole;
  • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
  • lična karta (u slučaju čipovane lične karte, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu)
  • original dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (7.000,00 dinara);

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju !!!

Kandidati su obavezni da na prijemni ispit ponesu sa sobom važeću ličnu ispravu (ličnu kartu ili pasoš).

 

Vrh strane