Dokumenta za prijavu

Poštovani kandidati,

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete doneti lično ili je neko drugi može doneti umesto Vas. Molimo Vas da prijave ne šaljete poštom jer ih nećemo uvažiti !!!

- Konkursni list
- Diplomu sa osnovnih akademskih studija (fotokopiju, original na uvid) sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama
- Diplomu sa dodatkom diplome o završenim master akademskim studijama (fotokopiju, original na uvid) ili uverenje o završenim master akademskim studijama(fotokopiju, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na master akademskim studijama
- Diplomu magistra (fotokopiju, original na uvid)
- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim magistarskim studijama (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratka biobibliografija sa akcentom na stručni i naučni rad
- Obavezno priložiti objavljene radove u štampanom obliku
- Dokaz o uplati naknade na prijavu na konkurs (20.000,00 dinara)

Vrh strane