Prvi konkursni rok

PRVI KONKURSNI ROK, školska 2019/2020. –  od 24. juna do 17. jula 2019. godine:

  • prijavljivanje kandidata – 24, 25. i 26. juna 2019. godine (od 9:00 do 13:00 časova u AMFITEATRU)
  • polaganje prijemnog ispita – 01, 02. i 03. jula 2019. (od 9:00 časova)
  • objavljivanje preliminarne rang liste – 5. jula 2019. (do 15:00 časova)
  • DAN ZA ŽALBE (podnošenje prigovora) – 8. jula 2019. (od 9:00 do 12:00 časova)
  • objavljivanje konačne rang liste – 9. jula 2019. (do 15:00 časova)
  • UPIS primljenih kandidata:

- 10. i 11. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa, pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi.

- 11. jula – pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata. Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet 12. jula do 13:00 časova.

- 12. i 15. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata; Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

- 15. jula (u 14:00 časova u AMFITEATRU) – oglašavanje broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

- 16. jula (od 9:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se odazvali i potpisali na javnoj prozivci 15. jula na preostala mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata.

OPŠTA PROZIVKA ZA NEPOPUNJENA MESTA

16. jula u 14 časova u AMFITEATRU - Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala nepopunjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit.

Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj rang listi (neupisanih kandidata).

Upis kandidata koji su se odazvali na javnoj prozivci obaviće se 17. jula 2019. godine od 9:00 do 13:00 časova.

Kandidat koji ne pristupi i ne odazove se na javnoj prozivci, smatraće se da je odustao od upisa.

Nepopunjena mesta biće oglašena u drugom konkursnom roku.

* Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama i na sajtu Fakulteta

Vrh strane