Podnošenje prigovora

8. JULI  od 9:00 do 12:00
PODNOŠENJE PRIGOVORA

Kandidat može podneti prigovor na regularnost postupka utvrđenog Konkursom, prijemnog ispita ili na svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Prigovor se podnosi Komisiji za prijemni ispit, na čiji predlog dekan donosi rešenje po prigovoru u roku od 24 sata od prijema prigovora.

Studijska grupa

Učionica/sprat

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

334/3

Srpska književnost i jezik

339/3

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

308/3

Engleski jezik i književnost

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-engleski jezik

238/2

Nemački jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-nemački jezik)

213/2

Francuski jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-francuski jezik)

271/2

Ruski jezik i književnost

(Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom-ruski jezik)

221/2

Mađarski jezik i književnost

254/2

Slovački jezik i književnost

245/2

Rumunski jezik i književnost

273/2

Istorija

301/3

Pedagogija

109/1

Psihologija

101/1

Sociologija

250/2

Filozofija

251/2

Žurnalistika

200/2

Socijalni rad

202/2

Vrh strane