Otvorena vrata

U subotu, 14. 5. 2022. godine od 10 do 13 časova uživo u zgradi Filozofskog fakulteta održaće se Dan otvorenih vrata za učenike srednjih škola. Tom prilikom biće predstavljeni svi studijski programi Osnovnih akademskih studija FFUNS, a glavna tema Otvorenih vrata biće prijemni ispit.

Otvorena vrata - Engleski jezik i književnost
Otvorena vrata - Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Otvorena vrata - Filozofija
Otvorena vrata - Nemački jezik i književnost
Otvorena vrata - Mađarski jezik i književnost
Otvorena vrata - Istorija
Otvorena vrata - Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Otvorena vrata - Komunikologija i odnosi sa javnošću  
Otvorena vrata - Kulturologija
Otvorena vrata - Pedagogija
Otvorena vrata - Psihologija
Otvorena vrata - Žurnalistika
Otvorena vrata - Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Otvorena vrata - Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Otvorena vrata - Rusinski jezik i književnost
Otvorena vrata - Ruski jezik i književnost
Otvorena vrata - Slovački jezik i književnost
Otvorena vrata - Sociologija
Otvorena vrata - Srpska književnost i jezik
Otvorena vrata - Srpski jezik i književnost
Otvorena vrata - Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
Otvorena vrata - Socijalni rad
Otvorena vrata - Italijanski jezik, književnost i kultura (u postupku akreditacije)
Otvorena vrata - Španski jezik, književnost i kultura (u postupku akreditacije)

 

Vrh strane