Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

 

2020.
Odbrana doktorske disertacije

- Ljupka Mandić Kelijašević braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 14. 12. 2020. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I .
Tema: Cikličnost i reverzibilnost migracija azilanata u odabranim zemljama Zapadnog Balkana
Komisija: prof. dr Marica Šljukić, prof. dr Snežana Stojšin, viša nauč. sar. dr Vesna Lukić

- Sanja Zlatković braniće doktorsku disertaciju u sredu 02. 12. 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Književnokritička misao Zorana Mišića
Komisija: doc. dr Sanja Paripović Krčmar, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, prof. dr Jelena Panić Maraš, prof. dr Gojko Tešić

- Maja Medan braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 05. 11. 2020. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Poetička konstelacija simbolizma i nadrealizma: lirski diskurs Milana Dedinca
Komisija: prof. dr Vladimir Gvozden, prof. dr Gojko Tešić, prof. dr Svetlana Šeatović, prof. dr Bojana Stojanović Pantović

- Laki Boglarka braniće doktorsku disertaciju u sredu 04. 11. 2020. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Vajdasági magyar nők beszélt nyelvi élettörténetének szövegtani vizsgálata (Analiza životnih priča mađarskih žena u Vojvodini iz aspekta tekstualne lingvistike)
Komisija: prof. dr Edita Andrić, prof. dr Marija Pastor Kiči, prof. dr Eleonora Kovač Rac, doc. dr Beatriks Osko

- Ana Margareta Valent braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 12. 10. 2020.  sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Biblická frazeológia v slovenskom a srbskom jazyku („Biblijska frazeologija u slovačkom i srpskom jeziku“)
Komisija: prof. dr Ana Makišova, doc. dr Snežana Popović, prof. dr Gordana Štrbac, doc. dr Jasna Uhlarik

- Atila Pfajfer braniće doktorsku disertaciju 30. 09. 2020. godine u 12:00 časova u učionici broj 301.
Tema: Istorija Bača od poznog srednjeg veka do opadanja moći Osmanskog carstva
Komisija: prof. dr Boris Stojkovski, prof. dr Aleksandar Krstić, doc. dr Miroslav Pavlović, prof. dr Đura Hardi, prof. dr Zoltan Đere

- Isidora Korać braniće doktorsku disertaciju 30. 09. 2020. godine u 16:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Horizontalno učenje u funkciji podsticanja profesionalnog razvoja nastavnika i vaspitača
Komisija: prof. dr Jelena Đermanov, prof. dr Svetlana Kostović, doc. dr Jasmina Klemenović, prof. dr Vera Radović, prof. dr Marijana Kosanović

- Snežana Kljakić braniće doktorsku disertaciju 29. 09. 2020. godine u 12:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Semantičko-sintaksički međuodnos faznog glagola i komplementa u engleskom i srpskom jeziku – kontrastivni pristup
Komisija: prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, doc. dr Dejan Karavesović, prof. dr Nataša Milivojević

- Vanja Slijepčević braniće doktorsku disertaciju 25. 09. 2020. godine u 12:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Značaj percepcije pravednosti, etičke klime i ličnih karakteristika za predviđanje kontraproduktivnog radnog ponašanja
Komisija: doc. dr Jelena Matanović, prof. dr Svetlana Čizmić, prof. dr Marica Šljukić, prof. dr Nebojša Majstorović

- Snežana Paravinja Škrbić braniće doktorsku disertaciju 30.07.2020. godine u 13:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Unapređivanje pismenog izražavanja učenika u mlađim razredima osnovne škole primenom korelacijsko-integracijskog sistema
Komisija: prof dr Sanja Elez, prof. dr Branka Jakšić Provči, doc. dr Biljana Lungulov, prof. dr Olivera Radulović

- Ivana Čančar braniće doktorsku disertaciju 07.07.2020. godine u 11:00 časova u sali broj 323/III.
Tema: Konkordancija kultnih spisa o Svetom caru Urošu patrijarha Pajseja
Komisija: prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, prof. dr Viktor Savić, prof. dr Nataša Dragin

- Dragan Babić braniće doktorsku disertaciju 25.06.2020. godine u 11:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Tematizacija Prvog svetskog rata u srpskoj i angloameričkoj prozi od 1914. do 1940: komparativna analiza
Komisija: prof. dr Zoran Paunović, prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Mihajlo Pantić, prof. dr Vladimir Gvozden

- Kristina Krstić braniće doktorsku disertaciju 23.06.2020. u 11:00 u sali 114/I.
Tema: Uloga roditelja tokom prelaska deteta iz predškolske ustanove u školu
Komisija: prof. dr Jasmina Klemenović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, doc. dr Daliborka Popović, prof. dr Slađana Zuković

- Dejan Đorđić braniće doktorsku disertaciju 19.06.2020. u 11:00 u sali 114/I.
Tema: Školska klima kao korelat rezilijentnosti učenika
Komisija: prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Svetlana Španović, prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Olivera Knežević Florić

- Marija Ivanović braniće doktorsku disertaciju 30.01.2020. u 14:00 u sali 114/I.
Tema: Sistem perceptivnih aktivnosti u unapređenju muzičke percepcije i recepcije kod dece
Komisija: prof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, doc. dr Nataša Crnjanski, prof. dr Jasmina Klemenović.

Odbrana magistarske teze

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane