Prvi konkursni rok

  • prijavljivanje kandidata: od 11. septembra do 11. oktobra 2019. godine
  • prijemni ispit za studijski program, Konferencijsko, stručno i audiovizuelno prevođenje 14. oktobar 2019. godine u 10:00 časova
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 15. oktobra 2019. godine (do 15:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu 17. oktobra 2019. godine (od 9:00 do 12:00 časova)
  • konačna rang lista 17. oktobar 2019. godine (do 15:00 časova)
  • upis primljenih kandidata: 18. i 21. oktobar 2019. godine od 8:00 do 13:00
Vrh strane